تاریخ ایجاد: شنبه 14 آبان 1394 تعداد بازدید: 335 تعداد نظرات ارسالی: 4 نویسنده: behrooznaj
گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته 45 سال 2015

سنگ آهن

قیمت نقدی سنگ آهن وارداتی به چین هفته گذشته نزولی بود ودر پایین ترین سطح 4 ماه اخیر قرار گرفت. افت قیمت در بازار فیوچرز چین هم خبر ازتداوم روند نزولی بازار می دهد. قیمت سنگ آهن امسال تا یک سوم افت داشته و حالکمتر از 50 دلار است.

آخرین قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد وارداتی به چین هفته گذشته47 دلار و 80 سنت هر تن خشک سی اف آر ثبت شد که از 9 جولای تاکنون پایین ترین شاخصقیمت ثبت شده بوده است. برخی انتظار دارند تا پایان سال جاری قیمت سنگ آهن کمتر از40 دلار شود.

انتظار می رود تولید فولاد در چین کاهش یابد چون کارخانه هاضرر می دهند از این رو تقاضای سنگ آهن باز هم کمتر می شود. قابل ذکر است آخرینموجودی سنگ آهن بنادر چین 84 میلیون و 750 هزار تن ثبت شده که 800 هزار تن رشدداشت.

 

قراضه

هفته گذشته قیمت قراضه وارداتی بهترکیه بالا رفته و خریداران ترک نیز به واردات قراضه تمایل نشان دادند چون بایدموجودی انبار را بالا ببرند.

قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80وارداتی 192 تا 195 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. برخی عرضه کننده های امریکاییدر 200 دلار هم پیشنهاد می دادند. قراضه روسیه نیز در 195 دلار هر تن سی اف آرمعامله شده است که تا 8 دلار بهبود داشته است.

در بازار داخلی اروپا پیش بینی شدقیمت قراضه در نوامبر تا 15 یورو ارزان تر شود. قیمت فعلی قراضه خرد شده 226 دلارهر تن  است. 

در بازار داخلی امریکا نیز پیش بینی شده در نوامبر قیمت قراضه 10 تا 20 دلار نسبت به اکتبر کاهش یابد و قیمت فعلی قراضه خرد شده 183 دلارهر لانگ تن ثبت شده است.

قیمت قراضه وارداتی کانتینری سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 درجنوب شرق آسیا حدود 2 دلار ارزان تر شده 138 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

 

بیلت

بهبود قیمت قراضه وارداتی در ترکیه باعث شد بازار بیلت بهبودیابد و قیمت رایج بازار بیلت سی آی اس از 260 دلار به 265 دلار هر تن فوب افزایشیافت. البته پیشنهاداتی در 270 تا 275 دلار هر تن فوب هم شنیده شد. در عین حالکارشناسان معتقدند این روند بهبود قیمت بیلت طولانی مدت نخواهد بود.

درترکیه بیلت سی آی اس 285 تا 290 دلار هر تن سی اف آر  ثبت شده و محصول چین نیز 265 تا 270 دلار هر تنسی اف آر بود. در بازار داخلی ترکیه بیلت 10 تا 20 دلار رشد داشته به 310 تا 320دلار هر تن درب کارخانه بدون ارزش افزوده رسید.

بیلت صادراتی چین پس از دو هفته ثبات در جنوب شرق آسیا بازهم کاهش یافت. هفته گذشته قیمت 10 دلار ارزان تر شده 235 تا 255 دلار هر تن فوبثبت شده است. آخرین معامله در جنوب شرق آسیا در 270 تا 275 دلار هر تن سی اف آرفیلیپین ثبت شده است.

عربستانی ها توانستند بیلت سی آی اس را در 280 دلار هر تنسی اف آر بخرند از این رو تمایل به معامله با چین نشان ندادند.

بیلت در بازار ایران

قیمت بیلت در بازار ایران بالاخره به ثباترسید. محصول فولاد خوزستان پیشنهاد نمیشد ولی صحبت از قیمت 1100 تومان هر کیلوبود. محصول ارفع هم عرضه نشد در این میان کارخانه های خصوصی مشغول به فروش بودندقیمت ها بسته به محل تحویل برای سایز 150 میلیمتر 1040 تا 1090 تومان هر کیلو دربکارخانه بود. محصول قزاق در تناژ بسیار محدود در قیمت 1170 تومان پیشنهاد شد ولیخریدار جدی نبود.

کارخانه های تولیدکننده بیلت سایز 125 میلیمتر،محصول خود را در قیمت 1040 تا 1070 تومان هر کیلو پیشنهاد میدادند، اما حجممعاملات پائین بود. از آنجا که قیمت ها به کف خود رسیده است احتمال پائین آمدنقیمت ضعیف است، در صورتیکه فولاد خوزستان قیمت را پائین بیاورد فضای رقابت برایبسیاری دیگر از کارخانه ها محدود خواهد شد و حجم تولید باز هم کاهش خواهد یافت.

 

مقاطع

انتخابات هفته گذشته ترکیه موجب بهبودجو بازار میلگرد شد چون فعالان بازار به ثبات سیاسی کشور امیدوار شدند. میلگرد 11دلار رشد داشته 357 تا 366 دلار هر تن درب کارخانه با 18 درصد مالیات بر ارزشافزوده شد. حداکثر قیمت میلگرد صادراتی 340 تا 350 دلار هر تن فوب بودولی معامله ای در این سطح شنیده نشد.

متوسط قیمت میلگرد در بازار داخلی شمال غرب اروپا 2 یوروافت داشته 375 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شده است.  در بازار داخلی روسیه قیمت میلگرد 6 دلار بالارفته به 383 دلار هر تن با 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.

قیمت میلگرد صادراتی چین از 275 تا 285 دلار هر تن فوب هفتهقبل به 265 تا 285 دلار هر تن فوب کاهش یافت. البته بهبود  2 تا 4 دلاری بازار داخلی و حاشیه سود منفیکارخانه ها نشان می دهد قیمت بیش از این نزولی نخواهد بود. قیمت میلگرد در بازارنقدی چین آخرین بار 301 تا 305 دلار هر تن درب کارخانه با 17 درصد مالیات بر ارزشافزوده ثبت شد.

مقاطع در بازار ایران

قیمت مقاطع در هفته گذشته تقریباً باثبات باقیماند. در طول هفته قیمت تیرآهن و میله گرد در اصفهان تغییر نکرد ولی بعضی از اقلامتیرآهن در تهران با کاهش قیمت روبرو بود. سیاست بازار سازی ذوب آهن همراه بامحدودیت عرضه کالا تقریباً جواب داده است اما سئوال اینجاست که این روش پایدار میتواند بماند ؟

در طول هفته قیمت نبشی و ناودانی روند نزولیداشت. سکوت تقاضا باعث شده تا قیمت ها به حداقل خود برسد، گفته میشود در هفته هایآینده تیراهن های وارداتی به بازار عرضه خواهد شد، هر چند که محصول ذوب آهن جایگاهخود را دارد ولی عرضه آنها محققاً بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

ورق

هفته گذشته ورق گرم در بازار داخلی جنوب اروپا 308 تا 314دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. ورق گرم چین 292 تا 297 دلار هر تن سی اف آر  اروپا بودکه خریدار نداشت. در شمال اروپا نیز ورق گرم 340 تا 350 یورو بود.

متوسطقیمت بازار داخلی امریکا برای ورق گرم 380 تا 390 دلار هر شورت تن بود و 11 دلارافت داشت. خریدارها منتظر اعلام قیمت قراضه نوامبر بودند تا روند بازار ورق همروشن شود.

متوسطقیمت ورق گرم چین در آسیا 262 تا 267 دلار هر تن فوب بود که از ژانویه 2006 تاکنونپایین ترین قیمت بوده است. در بازار داخلی چین نیز قیمت ورق گرم 296 تا 299 دلارهر تن درب انبار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود.

ورق در بازار ایران

ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در بندرانزلی باافزایش قیمت روبرو شد علت این امر محدودیت عرضه این کالا عنوان میشد، واردکننده هابا زیانهای بزرگی در ماههای قبل روبرو شدند همین امر واردات این کالا را محدودکرده است قیمت این کالا که هفته قبل 1460 تومان در انزلی و 1420 تومان در بندرامامخمینی بود در پایان هفته به 1480 تومان در انزلی رسید در حالیکه در بندر امامخمینی تغییر جدی نداشت. بعضی فروشنده های خارجی با پرداخت از طریق دوبی این کالارا در 275 دلار هر تن سی اف آر بندر امام خمینی عرضه می کنند. با این روند قیمت درچین که در نوامبر و دسامبر هر سال تشدید میشود احتمال کاهش قیمت این کالا هست.

ورق های گرم ضخامت 5/2 تا 6 میلیمتر به علتمحدودیت عرضه با ثبات قیمت روبرو بود ولی ورق های 8 تا 15 میلیمتر با روند نزولیقیمت روبرو شد از یک طرف واردات از جنوب و شمال بازار را تحت فشار گذاشت و از طرفدیگر عرضه کاویان در حالیکه تقاضا نبود، ورق های گرم محصول اکسین هم تا 15 تومانهر کیلو کاهش قیمت را تجربه کرد و به متوسط 1650 تومان برای سایزهای 20 میلیمتر بهبالا رسید.

ورق سرد با افت قیمت شدید روبرو شد و به زیر1700 تومان هر کیلو رسید عده ای بر این باورند که قیمت به کف خود رسیده است ولی میشود این کالا را از چین در قیمت 310 دلار سی اف آر خرید در این حالت قیمت تمام شدههر کیلو زیر 1500 تومان پس از گمرک در بندر امام خمینی خواهد بود بنابراین امکانافت قیمت باز هم هست.

ورق گالوانیزه روزهای آخر هفته تا 30 تومان هرکیلو پائین آمد که ناشی از کاهش قیمت ورق سرد بود.

printrating
  نظرات

profile photo That's a creative an

That's a creative answer to a <a href="http://mywbqk.com">diclfiuft</a> question

ارسال توسط Randi در تاریخ 1396/01/27 12:56:55 ق.ظ
profile photo You keep it up now,

You keep it up now, undntsraed? Really good to know. http://wsctpfw.com nmykrtj[/url] lblsxuzujx[/link]

ارسال توسط Brenley در تاریخ 1396/01/26 02:13:44 ق.ظ
profile photo So true. Honesty and

So true. Honesty and everything <a href="http://slujeepq.com">rezdenicgo.</a>

ارسال توسط Brandilyn در تاریخ 1396/01/25 08:04:21 ق.ظ
profile photo Suispirrngly well-wr

Suispirrngly well-written and informative for a free online article.

ارسال توسط Kathy در تاریخ 1395/12/26 06:16:42 ق.ظ

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد