تاریخ ایجاد: یک شنیه 18 مهر 1394 تعداد بازدید: 448 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: behrooznaj
گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته 42 سال 2015

سنگ آهن

بازار سنگ آهن وارداتی به چین هفته گذشته نوساناتی جزییداشت و نهایتا پایان هفته 50 سنت از هفته قبل پایین تر بوده 54 دلار و 30 سنت هرتن خشک سی اف آر ثبت شد. سنگ آهن خلوص 62 درصد استرالیا 54 دلار هر تن خشک سی افآر نیز شنیده شد.

 در کل جو بازارمنفی است و خریداران چین عقب نشسته اند. هیچ کس نمی داند بازار چه زمانی بهبود مییابد از این رو تمایل به خرید دیده نمی شود. نگرانی از کاهش تولید فولاد تمایل بهخرید را باز هم پایین آورده است. اگر این روند ادامه داشته باشد قیمت سنگ آهن بهزیر 50 دلار می رسد.

 

قراضه

آخرین قیمت قراضه سنگین وارداتی خلوص 20-80 در ترکیه 175دلار هر تن سی اف آر ثبت شد در حالی که هفته قبل 190 دلار بود. محصول اروپا تا 167دلار هر تن سی اف آر نیز بود. فعالان بازار منتظر رسیدن قیمت ها به 150 دلارهستند. البته با رسیدن قیمت به کف تمایل به خرید بالا می رود و این خود موجب رشدجزیی قیمت ها خواهد شد. قراضه آ3 دریای سیاه نیز در ترکیه به 159 دلار هر تن سی افآر رسید.

در بازار داخلی امریکا هفته گذشته قراضه خرد شده 180 دلارهر لانگ تن بود که تغییر چندانی نداشت ولی در کل معاملات اکتبر نسبت به سپتامبر تا60 دلار پایین آمده است. قراضه 20-80 انگلیس در 167 دلار هر تن سی اف آرترکیه  معامله شد.

قراضه سنگین کلاس 2 در ژاپن 4 دلار هر تن پایین آمد و  133 دلار هر تن ثبت شد. قراضه خرد شده کانتینریدر بازار واردات هند 10 دلار هر تن افت داشته به 192 دلار و 50 سنت هر تن سی اف آررسید.

 

بیلت

هفته گذشته بازارهای بیلت فعالیت چندانی نداشتند و روندنزولی بازارهای قراضه موجب تداوم رکود بازار بیلت شد. بیلت سی آی اس 260 تا 270دلار هر تن فوب شد که هفته قبل 270 تا 275 دلار بود. البته قیمت درخواستی خریدارانبه 255 دلار هر تن فوب نیز رسیده است. بیشتر عربستان و ترکیه خریدار بودند که آنهم به معامله منتهی نشد.

تا بازار قراضه آرام نشود بازار بیلت هم وضعیت خوبی نخواهدداشت. گرچه ثبات بازار چین کمی به بهبود اوضاع کمک می کند.

در کشورهای عرب بیلت سی آی اس 10 تا 15 دلار هر تن کاهشیافته و محصول چین 5 تا 10 دلار ارزان تر شد.

در بازار داخلی بیلت ترکیه عرضه کننده ها قیمت ها را به 305تا 310 دلار هر تن درب کارخانه بدون مالیات بر ارزش افزوده کاهش دادند البتهخریدار نداشت چون بیلت چین 265 دلار هر تن سی اف آر است. چینی ها بیلت را در حدود250 تا 275 دلار هر تن فوب ثابت نگه داشته اند چون نمی توانند بیش از این قیمت راکاهش دهند. در بازار داخلی چین بیلت باثبات و 261.80 دلار هر تن ثبت شد.

بیلت در بازار ایران

روند قیمت های بیلت با شیب بسیار کمی نزولیبود. شمش 150 میلیمتر فولاد خوزستان از 1140-1130 به 1120 تومان رسید ولی شمش هایسایز 125 میلیمتر سقوط زیادی داشتند و به زیر قیمت 1100 تومان رسیدند، تا آخر هفتهکه 1080 تومان هم پیشنهاد میشد. محصول وارداتی قزاق در انزلی هم از 1160 تا 1185تومان گفته میشد ولی خریدار جدی نبود. بازار به دو علت رو به نزول است

اول شروع ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا کهمعمولاً رکود فصلی است

دوم ضعف تقاضا که هر روز ادامه دارد و با سردشدن هوا تشدید خواهد شد.

 

مقاطع

هفتهگذشته میلگرد در بازار داخلی ترکیه 335 دلار هر تن درب کارخانه بود و قیمت صادراتی333 دلار هر تن فوب که هفته قبل 335 تا 345 دلار هر تن فوب بود.

دربازار داخلی شمال اروپا میلگرد 387 یورو هر تن ثبت شد که 3 یورو رشد داشت. در بازارداخلی امریکا میلگرد 518 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود. قیمت وارداتی به امریکانیز 333 دلار هر شورت تن سی آی اف بود که 5 دلار افت داشت.

در بازار نقدی چین قیمت میلگرد 3 دلار افت داشته به 302 تا304 دلار هر تن رسیده است. میلگرد صادراتی چین از 280 دلار به 275 تا 285 دلار هر تنفوب رسید. ولی رشد قیمت دوام نخواهد داشت چون تقاضا نیست.

مقاطع در بازار ایران

قیمت مقاطع ثابت ماند و تغییر جدی نکرد. قیمتمیله گرد نیشابور هر کیلو 20 تومان افزایش یافت که ناشی از بازار سازی این کارخانهبود چرا که بی دلیل قیمت محصولات این کارخانه کاهش یافته بود اما افزایش قیمت همباعث ایجاد تقاضا نشد تنها به آرامش بازار کمک کرد ولی شرایط این افزایش هم مثلکاهش قیمت متناسب با بازار نیست طبعاً با توجه به روند تقاضا قیمت باید پایینبیاید. قیمت تیرآهن تقریباً ثابت بود ولی تنها قیمت تیر 18 بالا رفت که آنهم بهدلیل بازارسازی ذوب آهن بود در آخر هفته ذوب اهن موفق شد با این بازارسازی بیش از50 هزار تن تیر 18 را بفروشد طبعاً در هفته آینده قیمت پایین خواهد آمد. دیگرمقاطع روند ثابتی داشتند و تقریباً ثابت ماندند. این در حالی است که همه انتظاردارند قیمت ها کمی کاهش یابند چون تقاضا نیست.

 

ورق

قیمت ورق گرم در بازار جنوب اروپا 10 یورو ارزان تر شده به323 یورو هر تن درب کارخانه رسید. در بازار شمال اروپا نیز ورق گرم آخرین بار 358یورو هر تن درب کارخانه بوده که 13 یورو نسبت به هفته قبل افت داشت. محصول چین 315یورو هر تن سی آی اف آنتورپ و کمتر از 300 یورو هر تن سی آی اف ایتالیا بود.

در ترکیه عرضه کنندگان سی آی اس مجبور شدند تخفیف های زیادیبدهند و ورق گرم 295 دلار هر تن سی اف آر معامله شد که قیمت اولیه 310 دلار بود.در بازار داخلی ترکیه ورق گرم 5 دلار ارزان تر شده 330 تا 335 دلار هر تن دربکارخانه بدون مالیات بر ارزش افزوده بود.

ورق گرم در بازار داخلی امریکا ثبات نسبی داشته 440 دلار هرشورت تن درب کارخانه ثبت شد.

ورق گرم صادراتی چین سه هفته ای است که در ثبات بوده و 270تا 280 دلار هر تن فوب ثبت شد. خریدارها به دنبال قیمت پایین ترند و قیمت موردقبول در بازار جنوب شرق آسیا 275 دلار هر تن سی اف آر است که مشابه 265 دلار هر تنفوب می باشد.

ورق گرم وارداتی در منطقه آسه آن 2 تا 4 دلار هر تن ارزانتر شده به 287 دلار هر تن سی اف آر رسید.

 ورق دربازار ایران

قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر در انزلی تا1470 تومان رسید. پس از واردات سرسام آور شهریور ماه به علت افت قیمت در بازارداخلی خریدهای خارجی کم شده است اما واردات سنگین که بیشتر توسط یک نفر صورت گرفتهو باعث بهم خوردن بازار لوله و پروفیل شده است اجازه بهبود بازار را در هفته هایآینده نمی دهد. در مهرماه طبق آخرین آمار کشتیرانی حدود 58 هزار تن کالا وارد شده. با وضعیت فعلی به نظر نمی رسد قیمت این کالا به زیر 1450 تومان هر کیلو برسد چونحرکت نزولی قیمت در خارج از ایران متوقف شده است.

ورق های 2.5 تا 6 میلیمتر محصول مبارکه در حد30 تومان هر کیلو کاهش داشت علیرغم کنترل عرضه از طرف مبارکه روند تقاضا اجازهتغییر قیمت را نمی دهد. ورق های گرم ضخامت 10 میلیمتر به بالا همچنان در رقابت بینواردات کاویان، اکسین و مبارکه است به همین دلیل قیمت ها به حداقل خود رسیده استهر چند که بعضی از دست اندرکاران انتظار کاهش هر کیلو 50 تومان را در قیمت دارند.

ورق سرد همچنان بازار راکدی داشت قیمت ها تا30 تومان هر کیلو کاهش یافت ولی بازار این کالا همچنان با کاهش شدید تقاضاروبروست. تقاضای این کالا بسته به بخش اتومبیل است که ان بخش امروز خودش به جایخریدار ورق سرد، فروشنده بعضی از اقلام آن است.

بازار ورق گالوانیزه همچنان آرام بود و روندقیمت ها تا 30 تومان کاهش را نشان داد.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد