تاریخ ایجاد: دوشنبه 12 مهر 1394 تعداد بازدید: 277 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: behrooznaj
گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته 41 سال 2015

سنگ آهن

هفته گذشته سنگ آهن خلوص 62 درصد وارداتی به چین کمی خود رابالا کشید و 54 دلار و 80 سنت ثبت شد در حالی که هفته قبل 54 دلار و 65 سنت شدهبود. در 56 دلار نیز سنگ آهن استرالیا پیشنهاد می شد.  برخی معتقدند قیمت سنگ آهن تا پایان سال 2015در این حدود فعلی باقی می ماند و برخی دیگر افت قیمت های میان مدت را دور ازانتظار نمی بینند. اخیرا دولتاسترالیا پیش بینی کرده کف قیمت سنگ آهن تا سال آینده 50 دلار خواهد بود و پس ازآن تا سال 2020 به 67 دلار هر تن فوب خواهد رسید.

قابل ذکر است موجودی سنگ آهن بنادر چین آخرین بار 80 میلیونو 930 هزار تن ثبت شده که بیشتر از 4 میلیون در دو هفته اخیر افت داشته است.

 

قراضه

قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا 175 تا 185 دلار هرشورت تن ثبت شد. قیمت قراضه سنگین کلاس یک در بازار داخلی امریکا اخیرا با ثبات و199 دلار و 17 سنت هر لانگ تن بوده است.

در ترکیه قراضه وارداتی سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80  امریکا از 199 دلار به 191  دلار هر تن سی اف آر ترکیه رسید و معامله ایشنیده نشد. تا زمانی که تخفیف ها بیشتر نشود خریدارها علاقه ای به معامله نشان نمیدهند. قراضه خرد شده نیز 197 دلار هر تن سی اف آر ترکیه بود.

قراضه خرد شده کانتینری وارداتی به هند 2 دلار هر تن افتداشته به 217 دلار هر تن سی اف آر رسید.

قیمت قراضه سنگینکلاس 1 و 2 خلوص 20-80 وارداتی در شرق آسیا  از 195 تا200 دلار به 185 تا 190 دلار هر تن سی اف آر رسید. متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس 2  در ژاپن حدود 7 دلار افت داشته میانگین قیمت129 دلار هر تن بود.

بزرگترینکشور صادرکننده قراضه یعنی امریکا در بازار داخلی و صادرات با روند نزولی مواجهاست و انتظار می رود در آینده نزدیک نیز این روند ادامه داشته باشد.

 

بیلت

بیلت سی آی اس همچنان نزولی بود و  از 278 دلار هفته قبل به 270 تا 275 دلار هر تنفوب رسید. آخر هفته 271 دلار هر تن فوب نیز شنیده شد. فروش بالای 270 دلار برایفروشنده ها دشوار است. فعالان بازار افت قیمت شدید را در آینده نزدیک دور ازانتظار می بینند. در ترکیه هفته گذشته محموله ای در 293 دلار هر تن سی اف آرفروخته شدکه مشابه معامله دو هفته قبل بود. در ترکیه چون قیمت قراضه وارداتی نزولی است و محصول امریکابه 190 دلار هر تن سی اف آر رسیده خریداران بیلت باز هم به فکر قیمت ارزان ترهستند.

بیلتچین در بازار صادرات 5 تا 10 دلار افت داشته به 250 دلار هر تن فوب رسید. بیلت در بازار داخلی چین 257 دلار و 81 سنت هر تن درب کارخانه ثبت شد کهرکورد پایینی است.

بیلت در بازار ایران

قیمت بیلت روند نزولی آرامی داشت. اول هفتهسایز 150 میلیمتر فولاد خوزستان 1140 تا 1150 تومان هر کیلو پیشنهاد میشد. دراواسط هفته بازار انتظار کاهش قیمت 50 تومانی را در بورس داشت همین انتظار قیمتمحصول این کارخانه را تا 1130 تومان پائین آورد ولی روز چهارشنبه فولاد خوزستان بااستفاده از مچینگ 65000 تن شمش 150 میلیمتر را در قیمت پایه 1150 تومان هر کیلو بهفروش برساند ولی اکثر دست اندرکاران همچنان اعتقاد دارند که قیمت باید پائین بیایداین در حالی است که روند قیمت ها در خارج از ایران پائین آمده و بیلت قزاقستان درقیمت 295 دلار پیشنهاد میشود. این واقعیت را نباید فراموش کرد که چین در تعطیلاتبه سر می برد چنانچه پس از تعطیلات چین قیمت کاهش یابد این پیامی به بازار ایرانخواهد بود. در هر حال با توجه به روند تقاضا و قیمت مقاطع، قیمت شمش هم باید کاهشیابد.

 

مقاطع

خریداران میلگرددر بازار داخلی امریکا شاهد کاهش قیمت ها بودند چون فشار بر بازار قراضه و میلگردوارداتی ادامه داشت. آخرین قیمت از 550 تا 580 دلار به 540 تا 570 دلار هر شورت تندرب کارخانه رسید.

میلگرد صادراتیترکیه نزولی بود و 335 تا 345 دلار هر تن فوب بود. در امریکا میلگرد ترکیه از 340 تا349 دلار هر شورت تن به 335 تا 340 دلار هر شورت تن سی آی اف رسید.

در بازار صادراتچین بالاترین قیمت میلگرد 280 دلار هر تن فوب بود که خریدار نداشت و  بیشتر از 262 تا 265 دلار امکان معامله نبود.

در شمال اروپامیلگرد باثبات و 384 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

مقاطع در بازار ایران

ریزش قیمت ها از یکشنبه شروع شد روز دوشنبهعرضه کنندگان محصولات فولاد خراسان، قیمت را به 1290 تومان رساندند که برای اولینبار میله گرد در خلال سه سال گذشته به زیر 1300 تومان رسید. از روز سه شنبه عرضهکنندگان محصولات این کارخانه با هم توافق کردند که میله گرد را زیر 1305 تومانعرضه نکنند این تصمیم باعث ثبات بازار شد و جلوی مسابقه کاهش قیمت را گرفت درحالیکه فاصله قیمت فولاد خراسان با کارخانه های دیگر همچنان زیاد است حفظ پایهقیمت 1305 تومان در هر حال باعث سقوط قیمت کارخانه های دیگر خواهد شد، این برنامهچند ماهی است که در بازار دیده می شود فولاد خراسان به لطف آنکه خودش بیلت را درقیمت ارزان تولید می کند می تواند پایه قیمت میله گرد را به زیر 1300 تومان برساندولی واقعاً کف قیمت میله گرد کجاست؟ اگر مبنای محاسبه را قیمت پایه سنگ آهن سی افآر بنادر چین بگذاریم، قیمت 1200 تومان حداقل قیمت میله گرد است. در این قیمتبسیاری از معادن، کارخانه های بیلت و میله گرد در ایران تعطیل خواهند شد. محققاًراههائی برای پرهیز از این مسایل هست ولی باید قوانین بانکی تغییر کند و تغییر آنهم بسته به عوامل بسیار دیگری است.

قیمت تیرآهن با توجه به محدودیت عرضه ذوب آهنثابت ماند قیمت تیرآهن 18 از روز سه شنبه روند صعودی گرفت ولی بعید به نظر میرسداین روند با توجه به محدودیت تقاضا ادامه یابد. ذوب آهن از روز چهارشنبه عرضه میلهگرد را نیز محدود کرد که این امر بیشتر به فروش شمش فولاد خوزستان کمک کرد تابهبود قیمت میله گرد.

قیمت دیگر مقاطع به غیر از ناودانی هایوارداتی نزولی بود. از روز سه شنبه با محدودیت عرضه ناودانی محصول ذوب آهن ، قیمتاین کالا با جهش روبرو شد ولی با توجه به محدودیت تقاضا قیمت این کالا در هفتهآینده به ثبات خواهد رسید.

 

ورق

بازار ورق گرم در جنوب اروپا نسبت به هفته قبل ثابت مانده332 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در شمال اروپا ورق گرم 345 تا 355 یوروهر تن درب کارخانه بود. قیمت ورق گرم وارداتی نیز در شمال اروپا ثابت بود و 320 تا340 یورو هر تن سی آی اف شنیده شد.

ورقگرم صادراتی سی آی اس 3 دلار افت داشته 289 دلار هر تن فوب ثبت شد.

بازارورق امریکا فعالیت چندانی نداشت و ورق گرم 430 تا 440 دلار هر شورت تن ثبت شد یکماه گذشته نیز 20 دلار افت داشته است.

ورق گرم وارداتی در منطقه آسه آن 2 تا 4 دلار هر تن ارزانتر شده به 287 دلار هر تن سی اف آر رسید. محصول چین 285 دلار هر تن سی اف آر شنیدهشد.

ورق در بازار ایران

قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در هفتهگذشته به شدت نزولی بود و تا آخر هفته قیمت این کالا به 1490 تومان هر کیلو دربندر انزلی رسید. واردات سنگین دو ماهه اخیر باعث این کاهش قیمت بود، این روندواردات همچنان ادامه دارد با اینکه قیمت این کالا در سی آی اس با ثبات مانده وفروشنده ها به زیر 340 دلار تحویل بنادر شمالی رضایت نمی دهند، محصول چین هم بهدلیل تعطیلات چین عرضه نمیشد با این حال قیمت به شدت روند نزولی دارد. از اولشهریور ماه تا بحال نزدیک 300 هزار تن از این کالا وارد شده در حالیکه تا قبل ازشهریور حجم واردات به طور متوسط ماهانه 65 هزار تن بوده است. با توجه به نحوهپرداخت برای خرید این کالا، واردات این کالا هنوز معنا دارد ضمن آنکه یکی ازروشهای تسویه حساب با چین برای 20 میلیارد دلار طلب ما، خرید این کالاست طبعاًانتظار افزایش قیمت این کالا بی معناست.

ورق های گرم ضخامت 2.5 تا 15 میلیمتر محصولمبارکه تا 20 تومان هر کیلو کاهش قیمت داشت بخصوص ضخامت های 8 تا 15 میلیمتر که دررقابت با کالاهای وارداتی کاویان و اکسین است.

ورق های ضخامت 15 میلیمتر به بالا با کاهشقیمت 20 تومانی روبرو شد فاصله قیمت محصولات کاویان با اکسین روند نزولی قیمت راتشویق می کند به همین علت اکثر دست اندرکاران انتظار کاهش بیشتر قیمت را دارند.

قیمت ورق سرد با نزول تا 50 تومان هر کیلوروبرو شد محصولات چین و کره در بندرعباس و امام خمینی و محصول سی آی اس در شمال بهبازار هجوم آورده است هیچ کشوری دروازه هایش را این چنین به روی محصولات خارجی بازنکرده است آنهم در شرایطی که کمبود ارز به شدت احساس می شود معلوم نیست چرا دولتسهمیه بندی برای واردات از کشورها را مثل اروپائیها اجرا نمی کند؟ اگر ارز را بیدریغ به خارجی ها بدهیم ضررش برای کشور بسیار کمتر است تا آنکه واردات را این چنینآزاد رها کنیم، جالب اینجاست که وزارت صنعت معدن تجارت، هیچ آماری از ثبت سفارش هانمیدهد، شاید بعضی واردکننده ها با دریافت این اطلاعات دست از واردات بکشند. پایهقیمت ورق سرد به 1800 تا 1850 تومان رسیده احتمالاً ماه آینده به زیر 1800 تومان خواهدرسید. واقعاً این فشار به بازار در تنگنای تقاضای فعلی چه تاثیری برکارخانه هایمبارکه، غرب آسیا، هفت الماس و کارخانه های دیگر خواهد گذاشت چرا این کارخانه هاساکت هستند و از دولت نمی خواهند اقدامی کند؟

قیمت ورق گالوانیزه همچنان نزولی بود و دربعضی از ضخامت ها تا 50 تومان هر کیلو رسید تقاضای این کالا همچنان محدود است.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد