تاریخ ایجاد: شنبه 03 مهر 1394 تعداد بازدید: 292 تعداد نظرات ارسالی: 3 نویسنده: behrooznaj
گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته 40 سال 2015

سنگ آهن

هفته گذشته بازار سنگ آهن در سکوت بود چرا که چینی ها اولتا هفتم اکتبر در تعطیلات هستند و خرید مورد نیاز خود را از قبل انجام داده بودند.اواسط هفته متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد وارداتی به چین از 56.50 دلار هر تنخشک هفته قبل به 55 دلار و 15 سنت هر تن خشک سی اف آر چین رسید و نهایتا پایانهفته از 55 دلار نیز کمتر شد و 54 دلار و 65 سنت هر تن خشک سی اف آر ثبت شد.

فعالان بازار منتظر اتمام تعطیلات ملی در چین هستند تاببینند روند بازار چگونه است. گرچه با توجه به وضعیت بازار فولاد شاید تنها خریدهای موقتی کمی بهبود یابد و بازار به شرایط رکود قبلی خود مجددا باز گردد. قابلذکر است این ماده اولیه سال جاری میلادی را در حدود 71 دلار هر تن خشک سی اف آرآغاز کرده بود و حال انتظار می رود در همین حدود 50 تا 55 دلار در رکود بماند.

 

قراضه

بازار های قراضه هفته ساکتی داشتند. میانگین قیمت قراضهسنگین کلاس یک در امریکا باثبات و 199 دلار و 17 سنت هر لانگ تن  در ثبات بود. قراضه خرد شده 40 دلار پایین تر از ماه گذشته ثبت شده به 195 دلار هر لانگ تنرسید.

در ترکیه قراضه خرد شده وارداتی سنگین به 186 تا 190 دلارهر تن سی اف آر رسید که هفته قبل 197 دلار بود. قراضه آ3 سی آی اس نیز با 2 دلارافت 162 تا 166 دلار هر تن فوب ثبت شد.

در جنوب شرق آسیا بازار واردات قراضه نزولی بود و قراضهسنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80  حدود 185 تا190 دلا هر تن سی اف آر شنیده شد. در حالی که هفته قبل تا 200 دلار بود. امریکا هفته گذشته در 200 دلار هر تن سی اف آر به کره ،تایلند و ویتنام عرضه داشته است. در کره قراضه آ3 سی آی اس 182 دلار هر تن سی افآر شنیده شد که 12 دلار از معامله یک هفته قبل کمتر شده بود.

در هند قراضه خرد شده وارداتی کانتینری از 220 تا 230 دلاربه  200 تا 205 دلار هر تن سی اف آر رسید.

 

بیلت

بیلت صادراتیدریای سیاه هفته گذشته نزولی بوده از 282 دلار به  278 دلار هر تن فوب رسید. اغلب فعالان بازارموافقند که این روند نزولی ادامه دارد چون بازار قراضه نیز نزولی است. برخی درترکیه قیمت پیشنهادی 290 دلار هر تن سی اف آر را از سی آی اس دریافت کرده اند کهمعادل 275 دلار هر تن فوب است. خریداران ترک به دنبال 270 تا 275 دلار هر تن فوببودند.

بیلت چین در بازار جنوب شرق آسیا 255 تا 270 دلار هر تن فوبثبت شده که هفته قبل 260 تا 270دلار بود. قیمت نقدی بیلت در بازار چین 9 دلار نسبتبه هفته قبل افت داشته به 257 دلار و 34 سنت هر تن درب انبار رسید.

بیلت در بازار ایران

بیلت سایز 150 میلیمتر از اول هفته در قیمت1150 تومان پیشنهاد می شد . سه روز اول هفته محصول فولاد خوزستان در بازار بصورتجدی عرضه نشد به همین دلیل کارخانه های خصوصی موفق شدند کالاهای خود را در قیمتبالاتر تا 1170 تومان بسته به محل تحویل عرضه کنند در پایان هفته محصول فولادخوزستان در بازار عرضه شد. فروشنده قیمت 1150 تومان را پیشنهاد می کرد اما با اینحال تقاضا نبود سایز 125 میلیمتر از اول هفته در قیمت 1130 تا 1150 تومان بسته بهمحل تحویل معامله میشد اما حجم معاملات بسیار پایین بود قیمت بیلت تابع قیمت مقاطعاست در شرایطی که قیمت مقاطع روند نزولی داشت قیمت بیلت ثابت ماند علت این امر آناست که اولاً محصول فولاد خوزستان در بازار کمتر عرضه شد و دوم آنکه تقاضایی همنبود در نتیجه با کاهش قیمت بیلت روند تقاضای آن تاثیری نخواهد کرد با ادامه وضعیتموجود احتمال کاهش بیلت تا حد 50 تومان هر کیلو بعید نیست اما همانطور که مدیرفولاد خوزستان گفت قیمت بیلت به کف خود رسیده است و پایین تر از این برای اکثرکارخانه ها با زیان همراه است بسیاری از تولیدکنندگان بیلت تعطیل کرده اند وکارخانجات دیگر هم تولید خود را پایین آورده اند اگر تحریم ها برداشته شود شرایطبرای صادرات شمش باز خواهد شد در این صورت فضای تنفس برای آنها ایجاد می گردد درغیر اینصورت باید شاهد تعطیلی واحدهای بیشتری بود که اکثراً خصوصی هستند و دولتهیچ تعهدی در قبال بقای آنها احساس نمی کند.

 

مقاطع

در امریکا میلگردترکیه با 5 دلار افت به 365 دلار هر تن سی اف آر رسید. فعالان بازار رکود بازارقراضه را علت اصلی روند نزولی بازار میلگرد می دانند. در بازار داخلی امریکا قیمتمیلگرد از 550 تا 580 دلار به 540 تا 570 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید.

در اماراتمیلگرد ترکیه 360 تا 365 دلار هر تن فوب بود و خریدارها به دنبال 340 تا 345 دلاربودند.

قیمت میلگرد دربازار واردات آسیا از 270 تا 274 دلار به حدود 264 دلار هر تن فوب رسید چرا که چینیها بازار را برای تعطیلات ملی اول تا هفتم اکتبر ترک کردند. خریدارها نیز تا پس ازتعطیلات چین منتظر خواهند بود. در سنگاپور آخرین بار میلگرد چین در 270 دلار هر تنسی اف آر معامله شد و برخی از 265 دلار هر تن سی اف آر نیز خبر دادند. قیمت قرارداد ژانویه در بورس فیوچرز شانگهای 4 دلار افت داشته به 291دلار و70 سنت هر تن رسیده است.

مقاطع در بازار ایران

قیمت مقاطع مثل هفته های قبل روند نزولی داشتاز اول هفته تا روز چهارشنبه قیمت میله گرد بطور متوسط تا 20 تومان هر کیلو پایینآمد روز چهارشنبه زمزمه هایی در بازار شنیده شد که یکی از کارخانه های اصلی دولتیقیمت هایش را 20 تومان پایین آورده است این حرکت محققاً در روند قیمت در هفتهآینده منعکس خواهد شد و باعث پایین آمدن قیمت میله گرد کارخانجات دیگر هم خواهد شد. عده ای از دست اندرکاران اعتقاد دارند اگر این روند ادامه پیدا کند قیمت میلهگرد به زیر 1290 تومان خواهد رسید استدلال آنها این است که در درجه اول تقاضا نیستو در درجه دوم حداکثر هزینه تبدیل در کارخانه هایی مثل خراسان هر کیلو 120 توماناست بنابراین قیمت تمام شده میله گرد برای تولیدکننده هر کیلو 1270 تومان خواهدبود این در شرایطی است که برخی از کارخانه های خصوصی حاضرند با کیلویی 80 تومان همشمش را تبدیل به میله گرد کنند هزینه تبدیل بطور متوسط در دنیا 20 تا 25 دلار هرتن می باشد این نرخ هر کیلو 80 تومان با توجه به قیمت ارز آزاد تقریباً نزدیک بهبازارهای جهانی است بنابراین می توان این طور نتیجه گرفت که با برداشته شدن تحریمها امکان صادرات برای تولیدکنندگان ایرانی تقویت خواهد شد قیمت تیرآهن علیرغمبازارسازیهای ذوب آهن روند کاهشی داشت علت این امر هم نبود تقاضا در بازار بودنبشی و ناودانی هم با روند نزولی در حد 30 تومان هر کیلو روبرو شدند هر چند که دراول هفته قیمت بعضی از این کالاها تا هر کیلو 20 تومان بالا رفت اما میانگین قیمت روندنزولی داشت.

 

ورق

ورق گرم دربازار داخلی شمال اروپا از 355 تا 365 یورو به 345 تا 355 یورو هر تن درب کارخانهرسید. ورق گرم وارداتی نیز 320 تا 340 یورو هر تن سی آی اف آنتورپ شنیده شد. قیمت ورقگرم در بازار اروپای جنوبی در هفته پیش به 332 یورو در تن سقوط کرد که این رقم ازماه می 2009 بی سابقه است.

 بازار واردات ورق آسیا به دلیل تعطیلاتدر چین باثبات است. آخرین قیمت ورق گرم صادراتی چین 270 تا 275 دلار هر تن فوب بود.در جنوب شرق آسیا ورق گرم چین  280 تا 285دلار هر تن سی اف آر بود و محصول ژاپن 310 دلار هر تن سی اف آر بود.

 ورق گرم سی آی اسدر ترکیه 300 تا 315 دلار هر تن سی اف آر بود البته معامله چندانی نهایی نشد.

در بازار داخلی ترکیه ورق گرم 345 تا 355 دلار هر تن دربکارخانه و قیمت صادراتی 335 تا 345  دلارهر تن فوب بود. بعید است در ماه اکتبر تغییر خاصی در بازار ورق ترکیه مشاهده شود.

 در بازار داخلیامریکا ورق گرم 430 تا 440 دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد در حالی که یک هفتهقبل 440 تا 450 دلار بود.

ورق در بازار ایران

ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول عرض یک متر درانزلی در اول هفته 1520 تومان پیشنهاد میشد که تا آخر هفته تقریباً ثابت ماندعلیرغم آنکه قیمت ارز رو به بالا رفت ولی با این حال قیمت این کالا تغییری نداشتچینی ها این کالا را در 330 تا 340 دلار و روسها هم 340 دلار پیشنهاد میدهند حجمواردات در شهریور ماه بسیار بالا بوده است و همین امر باعث شده تا قیمت تغییر نکنداز آنجا که روند قیمت در بازارهای جهانی رو به نزول است خریداران هم به دنبال آنهستند تا در قیمت ارزانتری کالای خود را خریداری نمایند اما این روند نمی تواند برایهفته آینده تاثیرگذار باشد. ورق های گرم ضخامت 2.5 تا 6 میلیمتر محصول مبارکهتقریباً ثابت بود و تفاوت زیادی نداشت در حالیکه عرضه و تقاضا هر دو در سطح پایینیهستند و همین امر به ثبات قیمت کمک کرده است قیمت ورق های 6 تا 15 میلیمتر هم باکاهشی در حد 10 تومان روبرو شد ولی با توجه به اینکه عرضه این کالاها از طرفمبارکه کنترل می شود قیمت تغییر جدی نکرد از اواسط هفته ورق های ضخامت 6 تا 12میلیمتر در بندر انزلی پیشنهاد شد این پیشنهادات از روز چهارشنبه خیلی جدی مطرحمیشد همین امر می تواند روی قیمت در هفته آینده تاثر گذار باشد ضمن آنکه از اواخرهفته ورق های ضخامت 10 تا 15 میلیمتر از طرف اکسین و کاویان پیشنهاد شد ورق هایضخامت 15 میلیمتر به بالا تا کیلویی 30 تومان افت کرد هر دو کارخانه کاویان واکسین همه ضخامت ها را در بازار عرضه می کنند در حالیکه خریدار نیست بسیاری از دستاندرکاران انتظار دارند که قیمت برای اکسین بطور متوسط به زیر 1700 تومان و برایکاویان به زیر 1600 تومان برسد البته ورق گرم با توجه به روند نزولی قیمت در خارجاز ایران هنوز فضا برای پایین آمدن دارد.

قیمت ورق سرد اوایل هفته ثابت بود اما از روزدوشنبه با عرضه همزمان از طرف سه واردکننده که کالاهای خود را در انزلی پیشنهادمیدادند بازار بهم ریخت روز چهارشنبه هر سه واردکننده در رقابت با یکدیگر قیمت هارا به شدت پایین آوردند تا جائیکه در مورد بعضی از ضخامت ها کاهش قیمت به حد هرکیلو 100 تومان هم رسید احتمالاً این روند در هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد هرچند که روند قیمتی به این نسبت شدید نخواهد بود چرا که کالاهای چینی در بندر اماماز اول هفته پیشنهاد خواهد شد.

قیمت ورق گالوانیزه تا 30 تومان ارزانتر درآخر هفته عرضه شد با توجه به روند نزولی قیمت ورق سرد این روند برای ورق گالوانیزههم دنبال خواهد شد.

printrating
  نظرات

profile photo Until I found this I

Until I found this I thoghut I'd have to spend the day inside. http://kzfbpi.com jqfizeenagz[/url] knsiwe[/link]

ارسال توسط Wimpy در تاریخ 1396/01/26 02:14:26 ق.ظ
profile photo It's a joy to find <

It's a joy to find <a href="http://xievqroanc.com">somnoee</a> who can think like that

ارسال توسط Nelda در تاریخ 1396/01/25 08:04:38 ق.ظ
profile photo I recokn you are qui

I recokn you are quite dead on with that.

ارسال توسط Etty در تاریخ 1395/12/26 07:57:14 ق.ظ

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد