تاریخ ایجاد: یک شنیه 27 مهر 1394 تعداد بازدید: 427 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: behrooznaj
گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته 39 سال 2015

سنگ آهن

هفته گذشته  بازارواردات سنگ آهن چین در سکوت بوده و فعالیت چندانی نداشت. متوسط قیمت سنگ آهن خلوص62 درصد وارداتی به چین از  57 دلار و 50سنت هفته قبل به 56.50 دلار هر تن خشک سی اف آر چین کاهش یافت.

بازار فولاد راکد است از این رو معاملات سنگ آهن نیز درحدود 55 دلار هر تن خشک سی اف آر  بود وهمه در حد نیاز فوری معامله می کردند. از طرفی هفته اول اکتبر در چین تعطیلات رسمیاست و بعید است بازار سنگ آهن تا آن زمان فعالیتی جدی داشته باشد چون موجودی فولادنیز در بازار بالاست.

 

قراضه

هفته گذشته قیمت قراضه وارداتی سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80در ترکیه به 197 دلار هر تن سی اف آر کاهش پیدا کرد که هفته قبل 200 تا 205 دلاربود. این قیمت از ژوئن 2008 تاکنون پایین ترین قیمت ثبت شده بوده است. فعلا بازارنزولی است و بعید است در آینده نزدیک روند آن تغییر کند. ناآرامی های سیاسی، تنش در مرز های عراقو سوریه، نوسانات نرخ ارز و تقاضای پایین محصولات فولادی دست به دست هم داده اندتا بهبود بازار قراضه را دور از انتظار کنند.

خریداران ترک تمایل به خرید نداشتند چون تعطیلات عید قرباندر پیش  بود و بازار فولاد نیز در سکوت بهسر می برد.

در  خاور دور تمایلبه واردات قراضه نبود و قراضه سنگین کلاس 1 و2 امریکا با 2 دلار افت به 168 دلارهر تن سی اف آر رسید. البته قیمت های درخواستی 5 دلار پایین تر بود. قراضه ژاپننیز در خاور دور 174 تا 176 دلار هر تن سی اف آر بود. قراضه آ3 سی آی اس نیز درکره 193 دلار هر تن سی اف آر بود البته خریدار نداشت.

اخیرا قیمت قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا 15 تا 20دلار هر لانگ تن نسبت به سپتامبر افت داشته 210 تا 215 دلار هر لانگ تن ثبت شدهاست.

 

بیلت

در بازار بیلت سی آی اس قیمت های پیشنهادی با توجه به رکودتقاضا قبل از اعیاد مذهبی در کشورهای مصرف کننده باز هم کاهش یافت و هفته گذشته 6دلار افت داشته به 282.50 دلار هر تن فوب رسید ولی به نظر فعالان بازار 280 دلارنیز مورد قبول خریدارها در ترکیه نیست چون میلگرد ترکیه نزولی است. بیلت چین نیز260 تا 270 دلار  هر تن فوب بود. در خاورمیانه بیلت چین 260 دلار هر تن فوب بود که 5 دلار هر تن افت داشته است. کره ای هابه بیلت چین تمایل نشان داده اند  و اخیرادر 268 تا 270 دلار هر تن فوب خرید کرده اند که تا 7 دلار از هفته قبل ارزان تراست.

جو بازار داخلی بیلت ترکیه نیز در سرازیری بود و قیمتپیشنهادی 325 تا 335 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد در حالی که بیلت سی آی اس درترکیه 298 تا 303 دلار هر تن سی اف آر  ومحصول چین 285 تا 290 دلار هر تن سی اف آر می باشد.

بیلت چین نیز 260 تا 270 دلار  هر تن فوب بود. در خاور میانه بیلت چین 260دلار هر تن فوب بود که 5 دلار هر تن افت داشته است. کره ای ها به بیلت چین تمایلنشان داده اند  و اخیرا در 268 تا 270 دلارهر تن فوب خرید کرده اند که تا 7 دلار از هفته قبل ارزان تر است.

بیلت در بازار ایران

قیمت بیلت در هفته گذشته کاهش اندکی داشت. علتثبات نسبی قیمت بیلت محدودیت عرضه محصول فولاد خوزستان و ارفع در بازار بود درحالیکه کارخانجات دیگر کالاهایشان را با 10 تا 20 تومان ارزانتر پیشنهاد می دادند.محصول یک کارخانه در اصفهان در سایز 150 میلیمتر به 1140 تومان هم پیشنهاد شد. درکل سایز 150 میلیمتر از 1150 تا 1160 تومان هر کیلو عرضه می شد در حالیکه خریدارنبود، قیمت بیلت تقریباً به کف خود نزدیک شده است و کاهش احتمالی آن نمی تواند بیشاز هر کیلو 50 تومان باشد. در حالیکه قیمت بیلت به سال 1391 رسیده است تمام هزینههای تولید افزایش داشته بنابراین تنها راه برای تولیدکننده توقف تولید است بخصوصکارخانه های خصوصی که با ظرفیت پائین کار می کنند. این به نوعی تعادل در عرضه وتقاضا را در پی خواهد داشت ولی زیان این کار بیشتر به جیب بانک ها خواهد رفت چراکه کارخانه های متوقف شده بدهیشان را نمی توانند بپردازند.

 

مقاطع

هفته گذشته میلگرد در بازار داخلی ترکیه 3 دلار افت داشتهبه 418 تا 454 دلار هر تن درب کارخانه با 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. بازارداخلی در سکوت قبل از تعطیلات عید قربان بود و افت قیمت قراضه وارداتی و بیلت نیزدر هفته های اخیر بر بازار میلگرد اثر گذاشته است. میانگین قیمت میلگرد صادراتیترکیه 12.5 دلار هر تن پایین آمده به 350 دلار هر تن فوب رسید.

در بازار داخلی امریکا قیمت میلگرد در 600 دلار هرتن دربکارخانه در ثبات بود. در شمال اروپا نیز حدود 8 یورو افت داشته  407 یورو هر تن درب کارخانه بود. میلگردصادراتی جنوب اروپا نیز 396 تا 401 دلار هر تن فوب بود  که 11 دلار هر تن افت داشت.

بازار واردات میلگرد آسیا در ثبات بود. میلگرد صادراتی چین270 تا 275 دلار هر تن فوب و در ثبات بود. در جنوب شرق آسیا میلگرد چین بین 270 تا290 دلار هر تن سی اف آر بود.

مقاطع در بازار ایران

قیمت مقاطع در بازار ایران همچنان روند آرامنزولی داشت ولی در حد هر کیلو حداکثر 20 تومان، متوسط قیمت میله گرد 14 تا 25میلیمتر در اهواز که اول هفته 1380 تومان بود به 1375 تومان رسید. متوسط قیمت میلهگرد 14 تا 25 ذوب آهن اصفهان هم از 1425 تومان به هر کیلو 1410 تومان تنزل یافتاما قیمت تیرآهن 14 تا 18 در اصفهان روی هر کیلو 1665 تومان ثابت ماند و تغییرینداشت.

قیمت نبشی و ناودانی ثابت ماند. بعضی از اقلامناودانی تا هر کیلو 20 تومان بالا رفت حجم معاملات بسیار کم بود هفته آخر شهریورماه معمولاً با رکود همراه است. کسادی بازار هم مزید بر علت شده است اما اکثرسرمایه گذارها امیدی به بهبود بازار ندارند، تنها با توجه به بازار سازی تیرآهنمعاملات روی این کالا متمرکز شده است، همین امر باعث شد تا ذوب آهن روز یکشنبهموفق شود 76 هزار تن سبد میله گرد و تیرآهن را به فروش برساند در حالیکه روز قبلاز آن 50 هزار تن تیرآهن 14 و 16 را در بورس معامله کرده بود، نباید فراموش کرد کهاین معامله ها شرایط خاص خود را دارد به همین دلیل نمی توان آنها را یک معیار قابلاستناد برای بازار دانست، ولی عده ای در بازار اعتقاد دارند که این معاملات پایهقیمت در ماههای بعد است و بر این اساس امیدوارانه در مورد قیمت تیرآهن داوری میکنند.

 

ورق

صادرکننده های ورق در ترکیه نتوانستند قیمت ها را ثابت نگهدارند  و ورق گرم 5 دلار افت داشته  335 تا 345 دلار هر تن فوب شد. در بازار داخلیترکیه نیز ورق گرم 350 تا 360 دلار هر تن درب کارخانه است.

 ورق گرم سی آی اس300 تا 305 دلار هر تن فوب بود. قیمت های چین نیز حداقل 10 تا 15 دلار از سی آی اسارزان تر است. ورق گرم سی آی اس در 295 دلار هر تن فوب معادل 310 تا 315 دلارهر تن سی اف آر در ترکیه نهایی شد . در خاور میانه ورق گرم سی آی اس 300 تا 305دلار هر تن فوب است و کارخانه ام ام ک کمتر از 310 دلار پیشنهاد نمی دهد.

ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا باثبات و 355 تا 365یورو هر تن درب کارخانه ثبت شده است. در اروپا ورق سی آی اس 295 تا 300 یوروهر تن سی اف آر بود که 10 تا 15 یورو نسبت بهدو هفته قبل ارزان تر شده است.

بازار ورق امریکا در رکود است  و روند بازار قراضه بر ابهامات بازار ورق نیزافزوده است. متوسط قیمت ورق گرم در بازار داخلی امریکا 440 تا 450 دلار هر شورت تندرب کارخانه بود در حالی که هفته قبل 453 دلار بود.

قیمت ورق گرم صادراتی چین 276 دلار بود که هفته قبل 285 تا288 دلار هر تن فوب بود. در جنوب شرق آسیا قیمت پیشنهادی ورق گرم ژاپن نسبت به دو هفتهقبل10 دلار هر تن پایین آمده به 310 دلار هر تن سی اف آر رسید.

 ورق دربازار ایران

قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلیهفته گذشته در 1520 تومان ثابت ماند ولی محصول چین با 10 تومان کاهش به 1485 تومانرسید در حالیکه خریدارها دست برتر را در بازار داشتند چون عرضه این کالا بسیاربالاست، واردات این کالا در مرداد ماه 30 هزار تن بوده است در حالیکه در شهریورماه به بیش از 189 هزار تن رسیده، میانگین واردات ورق ضخامت 2 میلیمتر در 5 ماهاول سال 55500 تن بوده ، در ماه شهریور این حجم واردات به 3.5 برابر رسیده است.روند نزولی قیمت این کالا در بازار جهانی تمایل به واردات را کاهش داده است . اکثرواردکننده ها با توجه به نزولی بودن قیمت این کالا دست از واردات کشیده اند درحالیکه چینی ها ورق 2 میلیمتر را در قیمت 320 دلار هر تن سی اف آر بندر امام خمینیعرضه می کنند که 30 دلار نسبت به ماه قبل کاهش داشته است ولی خریدارها مقاومت میکنند چون امیدوارند قیمت باز هم کاهش یابد، عده ای از دست اندرکاران در آسیای جنوبشرقی کف قیمت را هر تن 260 دلار فوب شانگهای میدانند به این ترتیب دیر نیست کهشاهد قیمت 280 دلار هر تن سی اف آر بندر امام خمینی باشیم.

ورقهای 2.5 تا 6 میلیمتر محصول مبارکه با ثباتقیمت روبرو بود. مبارکه مجبور است با توجه به روند نزولی قیمت در بازار جهانی ،قیمت خود را پایین بیاورد ولی هنوز در بازار داخلی شرایط آن فراهم نیست.

قیمت ورق های 10 تا 40 میلیمتر با افت و خیزروبرو بود اول هفته اکسین را در قیمت 1735 تومان برای سایز 20 میلیمتر به بالااعلام کردند ولی آخر هفته قیمت تا 10 تومان بالاتر هم گفته میشد که به علت عدمتحویل از  طرف کارخانه بود. قیمت ورقکاویان هم همین روند را داشت ولی بازار در کل آرام بود.

ورق سرد با بازار آرامی روبرو بود. واردات اینکالا در مرداد ماه به 31 هزار تن رسید ولی در شهریور ماه به 23 هزار تن ، قیمت اینکالا در خارج از ایران از 420 دلار هر تن به 350 دلار هر تن سی اف آر بندر امامخمینی در یک ماه گذشته تنزل یافته است. همین امر باعث شده تا خریدارها دست از خریدبکشند و در بازار به انتظار بنشینند. این تصمیم به روند کاهشی قیمت کمک می کند، دربازار ایران قیمت ها تا حد 30 تومان به طور متوسط سقوط کرد. نمی توان برای هفتههای آینده تفسیر روشنی داشت چون ارز مبادله ای به این کالا تعلق نمی گیرد. روندواردات این کالا با کاهش روبرو خواهد شد بخصوص آنکه فصل مصرف این کالا شروع شدهاست.

ورق گالوانیزه با بازار راکدی روبرو بود وقیمت ها در حد 30 تومان هر کیلو کاهش یافت.

 

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد