تاریخ ایجاد: یک شنیه 20 شهریور 1394 تعداد بازدید: 342 تعداد نظرات ارسالی: 3 نویسنده: behrooznaj
گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته 38 سال 2015

سنگ آهن

هفته گذشته قیمت سنگ آهن وارداتی در چین مجددا به روندنزولی برگشت چرا که نشانه های جدیدی از رکود اقتصادی در  این کشور نمایان شد. سنگ آهن خلوص 62 درصدوارداتی به چین 1.7 درصد افت داشته از 59 دلار به 57 دلار و 50 سنت هر تن خشک سیاف آر شمال چین رسید.

انتظار می رود قیمت سنگ آهن بین 55 تا 60 دلار هر تن خشک سیاف آر در نوسان باشد. اگر بازار فولاد اوضاع بهتری داشت شاید سنگ آهن به 70 دلارهم می رسید که فعلا بعید است.

 

قراضه

هفته گذشته معاملات قراضه با ترکیه برای قراضه خلوص 20-80امریکا به 200 تا 205 دلار هر تن سی اف آر رسید در حالی که اواسط آگوست 240 دلارهر تن سی اف آر بود. در بازار امریکا نیز قیمت قراضه سنگین کلاس یک 10 تا 20 دلارهر لانگ تن پایین آمده به حدود 140 دلار هر لانگ تن رسید. قراضه خرد شده نیز درماه جاری در امریکا 10 دلار افت داشته به 220 تا 225 دلار هر لانگ تن رسید.

قیمتخرید قراضه در ژاپن 146 دلار هر تن بود که در ماه جاری 5 بار افت داشته است.

قراضهآ3 سی آی اس در کره جنوبی در 199 دلار هر تن سی اف آر معامله شده در حالی که یکماه قبل 212 دلار هر تن سی اف آر بود.

قراضهوارداتی سنگین خلوص 20-80 در شرق آسیا 200 تا 210 دلار هر تن سی اف آر بود در حالیکه ده روز قبل 205 تا 215 دلار هر تن سی اف آر بود. قراضه سنگین امریکا نیز در اینمنطقه 200 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده ولی خریداری نداشت.

قراضه خرد شده وارداتی در هند  از 240 تا 245 دلار در تن به 225 تا 230 دلاردر تن سی اف آر افت کرد.

 

بیلت

قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه از 295 دلار هفته قبل به 288دلار و 50 سنت هر تن فوب دریای سیاه رسید. فعالیت بازار کم شده چون جو بازار روشننیست و نوسان دارد. خریدار ها قیمت رایج را 280 دلار هر تن فوب می دانند. ظاهرا یکعرضه کننده اوکراینی در 275 دلار هر تن فوب بیلت خود را فروخته البته این خبر موردتایید همه فعالان بازار نبود.

در ترکیه قیمت داخلی بیلت 15 دلار هر تن پایین آمد و 340 تا345 دلار هر تن درب کارخانه شده چرا که بازار واردات بیلت و قیمت قراضه روندی روبه پایین دارد. در بازار داخلی ترکیه برخی عرضه کننده ها بیلت را 335 دلار هر تندرب کارخانه پیشنهاد می دادند  و محصولوارداتی از چین به 295 تا 300 دلار هر تن سی اف آر رسید.

بیلت در بازار ایران

قیمت بیلت به روند نزولی خود ادامه داد. اینروند نه در ایران بلکه در خارج از ایران هم دیده شد. کاهش قیمت سنگ آهن در بازارجهانی باعث پائین آمدن قیمت بیلت در دنیا گردیده است. شمش های محصول چین بسته بهکیفیت از 240 تا 270 دلار هر تن فوب پیشنهاد می شود با کاهش ارزش لیر ترکیه محصولترکیه هم به 260 دلار فوب رسیده است طبعاً این روند روی حجم صادرات شمش ایرانی وقیمت آن اثرگذار است. قیمت شمش فولاد خوزستان که اول هفته 1170 تومان بود در پایانهفته به 1150 تومان رسید در حالیکه کارخانجات خصوصی شمش سایز 150 را زیر قیمت 1170تومان معامله نمی کردند. این در حالی است که فولاد خوزستان روز چهارشنبه 16100 تنشمش خود را در قیمت پایه 1150 تومان در بورس فلزات معامله کرد که نسبت به هفته هایگذشته تغییری نداشت اما رکود بازار مقاطع در ایران این ذهنیت را که قیمت شمش بایدکاهش یابد تقویت کرده است.

 

مقاطع

هفتهگذشته میانگین قیمت میلگرد صادراتی ترکیه با 2.5 دلار افت به 362.5 دلار هر تن فوبرسید. بی ثباتی سیاسی و نوسانات شدید نرخ لیر نسب به یورو و دلار بازار را در رکودبرده است.

متوسطقیمت میلگرد در بازار داخلی امریکا از 510 تا 560 دلار هر شورت تن به 500 تا 545دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید. قیمت میلگرد وارداتی به امریکا 100 دلار هرشورت تن ارزان تر از بازار داخلی بود.

نبود تقاضا، میلگرد صادراتی چین را 1.5 دلار ارزان تر کردهبه 272 تا 277 دلار هر تن فوب رساند که از سال 2006 بی سابقه بوده است. اگر تقاضای فصلی بهتر شودبا توجه به بهبود قیمت سنگ آهن، عرضه کنندگان میلگرد چین امیدوارند بتوانند قیمترا بالا ببرند. در جنوب شرق آسیا اغلب خریدارها در انتظار نشستند و در 270تا 275 دلار هر تن سی اف آر درخواست می دادند.

مقاطع در بازار ایران

مقاطع یکی از راکدترین هفته های خود را پشت سرگذاشت این رکود تا بدان جا بود که بعضی از کارخانه ها که مشتریان خاص خود راداشتند این هفته دست به تبلیغات زدند تا بتوانند کالای خود را به فروش برسانندمشکل اصلی در اکثر کارخانه های فولاد بخصوص کارخانه هایی که تنها به نورد میپردازند مسئله نقدینگی است. قیمت متوسط میله گرد 14 تا 25 میلیمتر روز شنبه دراهواز 1385 تومان اعلام می شد که در آخر هفته به 1378 تومان رسید ولی هنوزامیدواری هست که در هفته آینده تا 10 تومان دیگر شاهد نزول قیمت این کالا باشیم.متوسط      میله گرد 14 تا 25 میلیمتر دراصفهان 1435 تومان بود که با 10 تومان کاهش به 1425 تومان رسید. بر خلاف میله گرد،تیرآهن محصول اصفهان سایزهای 14 تا 18 از قیمت متوسط 1658 تومان در هر کیلو به1665 تومان افزایش یافت، علیرغم بازارسازی صاحبان تیرآهن رکود بازار مقاطع آنچنانشدید است که این بازارسازیها نمی تواند دوام چندانی داشته باشد، این رکود باعث شدهتا تنوع محصولات در بازار وسیع تر گردد تا آنجا که بعضی از اقلام نبشی و ناودانیکه مدتها بود توسط ذوب آهن تولید نمی شد امروز دست به دست میگردد. از آنجا کهامیدی به بهبود تقاضا نیست این روند ادامه خواهد یافت.

 

ورق

بازارداخلی ورق ترکیه به دلیل مشکلات فاینانس، قیمت های پایین وارداتی ورق و همچنینقراضه تحت فشار بود و ورق گرم 5 دلار افت داشته به 355 تا 370 دلار هر تن دربکارخانه رسید. ورق گرم صادراتی ترکیه 340 تا 350 دلار هر تن فوب می باشد. از طرفیقیمت های وارداتی به ترکیه نیز نزولی است و محصول سی آی اس 320 تا 325 دلار هر تنسی اف آر حمل اکتبر می باشد.

قیمت ورق گرم در بازار شمال اروپا در 368 تا 372 یورو هر تندرب کارخانه در ثبات بود. ورق گرم وارداتی در شمال اروپا 330 تا 340 یورو هر تن سیآی اف شنیده شد. در امریکا متوسط شاخص قیمت ورق گرم یک دلار هر شورت تن ارزان ترشده به 453 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید در جنوب اروپا ورق گرم 3 یورو هر تنکاهش یافته به 350 یورو هر تن درب کارخانه رسید.

ورقگرم صادراتی چین در ثبات و 285 تا 288 دلار هر تن فوب  بود. قیمت ورق گرم چین دربازار واردات جنوب شرق آسیا 290 تا 295 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده در حالی کهمحصول ژاپن 320 دلار هر تن سی اف آر عرضه می گردد. در بازار داخلی چین نیز آخرینقیمت ورق گرم 303 تا 304 دلار هر تن درب انبار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزودهثبت شد.

ورق در بازار ایران

قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر در انزلی نزولیبود . روز شنبه قیمت این کالا در انزلی 1550 تومان و در بندر امام خمینی 1500تومان اعلام میشد اما تا پایان هفته قیمت این کالا در بندر انزلی به 1530 تومان ومحصول چین در بندرامام به 1495 تومان رسید، در حالیکه قیمت ارز در این هفته به اوجخود رسید اما قیمت این کالا همچنان با روند کاهشی روبرو بود، این در حالی است کهمدتهاست به این کالا ارز مبادله ای تعلق نمی گیرد اما واردات این کالا در طول شهریورماه به شدت افزایش یافته است. با توجه به روند نزولی قیمت در خارج از ایران وافزایش قیمت ارز بعید به نظر می رسد که این روند افزایش برای واردات ادامه یابد .

ورق های گرم ضخامت 2.5 تا 6 میلیمتر محصولمبارکه تغییر قیمت نداشت ضخامت های 8 تا 15 میلیمتر با رقابت کاویان روبرو شد.کاویان محصولات خود را برای این سایزها در قیمت 1690 تومان عرضه می کرد و همین امرروی قیمت های محصولات مبارکه اثر گذاشت. ضخامت های 15 میلیمتر به بالا با کاهشقیمت شدید روبرو بود. قیمت محصولات اکسین که هفته گذشته 1765 تومان پیشنهاد می شداین هفته به 1750 تومان رسید با این حال بازار به شدت راکد بود و درخواست جدیدی دربازار نبود .

ورق سرد با کاهش شدید تقاضا روبرو شد و درمیانه های هفته محصولات کره ای و چینی از بندر امام پیشنهاد می شد در حالیکه عرضهاین کالا در بندر انزلی محدود شده بود. افزایش نرخ ارز روی این کالا اثر گذاشت واجازه نداد که قیمت کاهش جدی داشته باشد. واردات شهریور ماه نسبت به ماه قبل بانزدیک پنجاه درصد کاهش به حدود 16000 تن رسیده است با اینکه قیمت این کالا در خارجاز ایران با کاهش روبرو بود اما افزایش نرخ ارز این کاهش را تقریبا پوشش داده است.افت قیمت این کالا در طول یک ماه گذشته حدود 30 دلار بود و از 450 دلار سی اف آربندر امام خمینی یا بندرانزلی به 420 دلار رسیده است این یعنی حدود 7 درصد کاهشقیمت. این افت قیمت با افزایش نرخ ارز تقریبا جبران شده است به همین دلیل نوسانقیمت این کالا جدی نبوده مگر آنکه دلار به نرخ 3200 تومان که قیمت ثبت سفارش این کالاستباز گردد.

ورق گالوانیزه بدون تغییر بود تنها بعضی ازاقلام آن تا 20 تومان در هر کیلو کاهش داشت.

printrating
  نظرات

profile photo That's a qui-wckitte

That's a qui-wckitted answer to a difficult question http://hpbyrjnqkjz.com rnyofbtkwv[/url] zagjmbfn[/link]

ارسال توسط Kaden در تاریخ 1395/05/25 08:54:16 ب.ظ
profile photo That's a sharp way o

That's a sharp way of <a href="http://tjzimpbp.com">thnnkiig</a> about it.

ارسال توسط Kailee در تاریخ 1395/05/25 02:16:39 ب.ظ
profile photo You've really imsees

You've really imseesprd me with that answer!

ارسال توسط Maggie در تاریخ 1395/05/24 07:03:11 ق.ظ

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد