تاریخ ایجاد: چهارشنبه 09 شهریور 1394 تعداد بازدید: 388 تعداد نظرات ارسالی: 3 نویسنده: behrooznaj
گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته 36 سال 2015

سنگ آهن

بازار سنگ آهن هفته گذشته مجددا کمی خود را بالا کشید و از53 دلار به 56 دلار و 75 سنت هر تن خشک سی اف آر چین رسید. البته تا پایان هفته بازارفعالیت چندانی نداشت چرا که چینی ها برای مراسم بزرگداشت جنگ جهانی که از پنجشنبهآغاز شد خود را آماده می کردند. رژه روز پنجشنبه موجب شد هفته گذشته خریداران درشمال چین به دنبال سنگ آهن نباشند چون تولیدشان با اختلال روبرو بود. راه اندازیمجدد خطوط تولیدی که تعطیل شده اند نیز چند روز زمان می برد. دولت چین اهمیت زیادیبه این رژه نظامی می دهد از این رو باید آلودگی هوا را کم می نمود. البته فعالیتبازار به طور کامل متوقف نشد چون این تعطیلی ها برای چند روز است.

علت رشد قیمت سنگ آهن در هفته گذشته این بود که موجودی سنگآهن بازار نقدی در انبارها کم است.

در این بین اخیرا تحلیلگران برآورد کرده اند به دلیل عرضه بالای سنگ آهن قیمت آن سه ماه پایانی سال جاریمیلادی 48 دلار هر تن خشک سی اف آر چین گردد. برخی 40 دلار را نیز قیمت دور ازدسترسی برای سنگ آهن نمی بینند. شاید تا پایان سپتامبر قیمت به 50 دلاربرگردد.

قابل ذکر است در ماه آگوست متوسط قیمت سنگ آهن وارداتی بهچین 55 دلار و 70 سنت هر تن خشک سی اف آر ثبت شد که 5.3 درصد از متوسط قیمت جولایبالاتر بود.

 

قراضه

هفته گذشته بازارهای قراضه اغلب نزولی بود. در ترکیه قراضهوارداتی سنگین کلاس 1 و2 از 233 دلار به 227 دلار هر تن سی اف آر کاهش یافت. قراضهخرد شده وارداتی نیز 5 دلار ارزان شده 238 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. قراضه آ3دریای سیاه نیز 4 دلار ارزان شده 230 دلار هر تن سی اف آر بود. امریکا در بازارصادرات فعالیتی نداشت ولی افت قیمت های اروپا قیمت قراضه 20-80 امریکا را 227 تا233 دلار هر تن سی اف آر نمود. در حالی که قراضه اروپا در 219 تا 226 دلار هر تنسی اف آر معامله شد.

در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده در 238 دلار هر لانگتن ثبات داشت.

در تایوان قراضه وارداتی خلوص 20-80 حدود 2 دلار بهبودداشته 184 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. در هند نیز قراضه خرد شده وارداتی در 241دلار هر تن سی اف آر ثابت ماند.

 

بیلت

متوسطقیمت بیلت صادراتی دریای سیاه هفته گذشته 2.5 دلار دیگر افت داشته به 305 دلار هرتن فوب رسید. قیمت های پیشنهادی بین 305 تا 315 دلار هر تن فوب بود  ولی درخواست ها 300 تا 310 دلار بودند. آخرینقیمت بیلت سی آی اس در ترکیه 315 دلار هر تن سی اف آر بود که معادل 300 دلار هر تنفوب است.

بیلتچین در ترکیه 300 تا 305 دلار هر تن سی اف آر بود که 5 تا 10 دلار ارزان تر ازهفته قبل بوده است. چینی ها برای خرید در تناژ بالا حاضر بودند تخفیف های بیشترینیز بدهند. این روند بر بازار سی آی اس فشار بیشتری وارد می کند.

دربازار داخلی ترکیه قیمت بیلت در حدود 345 تا 355 دلار هر تن درب کارخانه ثباتداشت. قیمت بیلت نزولی است ولی مشکلات مالی و تقاضای پایین محصولات فولادی تقاضایبیلت را پایین نگه داشته است.

بیلت در بازار ایران

قیمت بیلت همچنان به نزول آرام خود ادامه داد.بیلت سایز 150 میلیمتر محصول فولاد خوزستان با نزدیک 20 تومان کاهش به هر کیلو1170 تومان رسید، البته از اواسط هفته عرضه آن محدود بود، محصول ارفع در قیمت 1180تا 1190 تومان هر کیلو پیشنهاد می شد ولی حجم عرضه آن هم محدود بود. محصول ویان درقیمت 1210 تا 1220 تومان صحبت می شد، در کل بازار آرام بود و تقاضا پایین . چندهفته است که محصول نیشابور در قیمت معادل ارفع یا فولاد خوزستان عرضه می شود درحالیکه قبلا محصول نیشابور در خود کارخانه مصرف می شد، از اواسط هفته گذشته شمشروس تحویل بنادر شمالی پیشنهاد شد ولی فروشنده ها به دنبال کشف قیمت خرید از طرفواردکننده ایرانی هستند. کاهش ارزش روبل و افت رشد اقتصادی در روسیه همراه بانزدیک شدن فصل سرما، عرضه کننده های سی آی اس را به بالا بردن صادرات سوق داده استبعید است با توجه به نرخ ارز آزاد، خریداری حاضر به انجام معامله بالاتر از قیمت280 دلار هر تن سی اف آر بنادر شمالی باشد، چرا که پس از ترخیص، قیمت تمام شده اینکالا حدود 1100 تومان هر کیلو خواهد بود، با توجه به روند نزولی قیمت شمش در ایران،قیمت 280 دلار هر تن، قیمت معقول است. البته اگر تمایلی به واردات باشد.

 

مقاطع

هفته گذشته در بازار داخلی ترکیه کمبود تقاضا و افت قیمتقراضه وارداتی باعث شد میلگرد داخلی تا 7 دلار ارزان تر شود و 377 تا 403 دلار هرتن درب کارخانه بود. میلگرد صادراتی 380 تا 385 دلار هر تن فوب ثبت شد. در خاورمیانه میلگرد ترکیه 380 تا 390 دلار هر تن فوب در ثبات بود ولی انتظار می رودارزان تر شود چون قراضه و بیلت نزولی است. میلگرد صادراتی سی آی اس 350 تا 355دلار هر تن فوب شنیده شد.

در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی 285 تا 300 دلار هر تن سیاف آر بود.

در جنوب اروپا میلگرد 6 یورو هر تن ارزان تر شده به 401 یوروهر تن فوب رسید. در شمال اروپا  نیز 5 یوروافت داشت.

میلگرد صادراتی چین با یک دلار افت 281 تا 284 دلار هر تنفوب شنیده شد که از نوامبر 2006 تاکنون پایین ترین قیمت بوده است. در بازار داخلیچین میلگرد 339 دلار هر تن شنیده شد که تا 19 دلار در ده روز ارزان  شد. 

مقاطع در بازار ایران

مقاطع هفته بسیار کسالت آوری را پشت سر گذاشت.بازار به شدت راکد بود. فضای سکوت، انباشته از شایعه و انتظارات متفاوت فعالینبازار بود. ارقام نجومی مالیات، بخصوص مالیات ارزش افزوده، همه را به فکر تغییرشغل انداخته است. از طرف دیگر از آنجا که تقاضا بیشتر وابسته به بخش دولتی است واین بخش به خاطر هفته دولت درگیر برنامه های خودش بود، تقاضا هم در بازار نبود.قیمت میله گرد بین 10 تا 15 تومان افت کرد اول هفته فولاد خراسان قیمت ها را 20تومان کاهش داد. به دنبال آن این روند نزولی ادامه یافت. تا آخر هفته که محصولاتاهواز با متوسط 20 تومان کاهش عرضه شد. تیرآهن سایزهای 20 به بالا با افزایش محدودقیمت روبرو بود که ناشی از سیاست ذوب آهن است نه تقاضای آن . این سیاست باعث بهبودفضای کار برای کارخانه هائی مثل آرین شده است که محصولشان را تا 30 درصد ارزانتراز ذوب آهن به فروش می رسانند.

دیگر مقاطع هم روند نزولی داشتند، بخصوص قیمتنبشی تا 40 تومان هر کیلو بطور متوسط پائین آمد، ناودانی هم علیرغم محدودیت عرضههمچنان روند نزولی را طی کرد حتی ناودانی های وارداتی از ترکیه، با اینکه با بستهشدن مرز سرو روبرو شدند و قیمت ارز هم بالا رفت بطور متوسط تا هر کیلو 200 ریالارزانتر شد.

انتظار اکثر دست اندرکاران این است که قیمت هاباز هم کاهش یابد، شایعاتی در بازار هست که فولاد خوزستان به عنوان کارخانه پیشروشمش را 30 تا 50 تومان کاهش خواهد داد، حتی اگر این شایعات صحت نداشته باشد، قدرتاثرگذاری بر بازار مقاطع را دارد چرا که نبود تقاضا عامل تشویق کننده روند نزولی قیمتاست.

 

ورق

هفته گذشته در جنوب اروپا ورق گرم با 2 یورو بهبود به 353یورو هر تن درب کارخانه رسید. در شمال اروپا ورق گرم ثبات داشته 370 تا 375 یوروهر تن درب کارخانه بود. در آلمان برخی قیمت بازار را برای تناژ بالا بین 355 تا360 یورو اعلام کردند. با افت ارزش یورو نسبت به دلار قیمت وارداتی ورق گرم 5 یوروبالا رفته 330 تا 340 یورو هر تن سی آی اف شد.

 در امریکا نیز ورقگرم 13 دلار هر شورت تن ارزان تر شد و 454 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.

در ترکیه قیمت وارداتی ارزان بر بازار داخلی ورق فشار آوردو قیمت داخلی ماه گذشته تا 40 دلار افت داشت و 360 تا 380 دلار هرتن درب کارخانهثبت شده است. ورق گرم سی آی اس 325 تا 345 دلار هر تن سی اف آر بود. البته ابهاماتسیاسی در ترکیه نیز بر افت بازار آن تاثیر داشت.

ورق گرم صادراتی چین 290 تا 295 دلار هر تن فوب بود. دربازار داخلی نیز قیمت 307 تا 308 دلار هر تن درب کارخانه با 17 درصد مالیات برارزش افزوده ثبت شد که یک دلار افت داشت. در منطقه آسه آن ورق گرم وارداتی یک دلارافت نموده 305 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

 ورق دربازار ایران

قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی از1580 تومان به 1560 تومان در بندرانزلی رسید. قیمت محصول چین در بندر امام از 1550تومان به 1540 تومان افت کرد علت این امر نبود تقاضا و افزایش عرضه این کالا بود.

ورق های ضخامت 2.5 تا 6 میلیمتر محصول مبارکهبطور متوسط تا 30 تومان کاهش یافت میزان کاهش قیمت بسته به عرضه مبارکه بود درمورد ورق ضخامت 2.5 میلیمتر این کاهش بیشتر دیده می شد ولی برای ضخامت 4 میلیمترافت قیمت در حد 10 تومان بود. ورق های 8 تا 15 میلیمتر محصول مبارکه هم تقریبابازار با ثباتی داشتند ولی برای محصولات کاویان و اکسین مساله متفاوت بود. قیمتمحصولات کاویان به زیر 1700 تومان رسید، اکسین تا روز یکشنبه مقاومت کرد ولی ازیکشنبه روند قیمت اکسین هم نزولی شد تا چهارشنبه که به زیر 1800 تومان رسید. رکودفعلی و عدم تمایل به سرمایه گذاری قیمت ورق گرم را تحت فشار قرار داده است. کاویانسعی می کند همپای بازار و واقعیت جهانی پیش برود در حالیکه اکسین سیاست خاص خودشرا دارد ولی تفاوت قیمت این دو تولیدکننده نمی تواند در حد 100 تومان هر کیلو برایکالای مشابه باشد بنابراین دور از انتظار نیست اگر شاهد روند نزولی قیمت اینکالاها باشیم.

ورق سرد با بازار ثابتی از نظر قیمت روبرو بودولی تقاضای آن همچنان محدود بود، به علت عدم صرفه اقتصادی، موجودی این کالا دربنادر در ماه گذشته محدود شده است ولی قیمت در خارج از ایران کاهش یافته و به مرز410 دلار تحویل بنادر شمالی رسیده است. با این قیمت قزاقها و روسها فروشهای خوبیداشته اند که دو ماه دیگر به بازار خواهد رسید، کره ای ها هم در همین قیمت دربازار هستند، با توجه به روند نزولی بازار سهام در چین، احتمالا چینی ها در ماهآینده در زیر قیمت 400 دلار در بازار خواهند بود، ولی در شرایط فعلی عرضه جدی دربازار نیست به همین دلیل قیمت ها ثابت بودند.

قیمت ورق گالوانیزه در خلال هفته گذشته تا 20تومان بطور متوسط کاهش داشت ضمن آنکه بازار آن با رکود روبروست.

printrating
  نظرات

profile photo This is the perfect

This is the perfect way to break down this inartmfoion. http://ktzqkpgzw.com wrsqzw[/url] pgocsj[/link]

ارسال توسط BertieorBirdie در تاریخ 1395/05/25 08:54:10 ب.ظ
profile photo Your website has to

Your website has to be the <a href="http://lpxrspdv.com">elcnrtoeic</a> Swiss army knife for this topic.

ارسال توسط Leatrice در تاریخ 1395/05/25 02:16:30 ب.ظ
profile photo That's a smart answe

That's a smart answer to a tricky quietson

ارسال توسط Gracelin در تاریخ 1395/05/24 06:28:45 ق.ظ

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد