Enter Title حداقل
فرآیند تولید قیر
     برای تولید قیر از دو فرآیند به صورت ناپیوسته و پیوسته استفاده می شود که چگونگی انجام هرکدام به شرح ذیل می باشد .
فرآیند ناپیوسته Batch Process
در این فرآیند برج هوادهی با حجم معین از خوراک پر می شود و پس از دمیدن هوا با شرایط از پیش تعیین شده ( دمای واکنش ، زمان و مقدار خوراک ) و رسیدن محصول به مشخصات مورد نظر ، برج تخلیه می گردد و محتوی آن در مخازن وارد می شوند .
اجزای اصلی واحد هوادهی
در فرآیند ناپیوسته اجزای اصلی هوادهی عبارتند از :
کوره پیش گرم کن Pre Heater
دمنده هوا یا کمپرسورBlower or Compressor
برج هوادهی Oxidizer Tower
سیستمی برای جمع آوری و سوزاندن بخارات
فرآیند پیوسته
      در این فرآیند خوراک با میزان معین و قابل کنترل با دمای از پیش تعیین شده به صورت پیوسته وارد برج هوادهی می شود و پس از انجام عملیات هوادهی در شرایط ثابت عملیاتی از برج هوادهی خارج می گردد . این روش تهیه قیر که در پالایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد بدلیل داشتن مزایای زیر مورد توجه می باشد .
کاهش بخارات آلاینده .
کاهش هزینه های تجهیزات و نگهداری .
افزایش راندمان و مقدار تولید در واحد زمان .
کاهش بار حرارتی پیش گرم کن های خوراکی .
آسانی عملیات کنترل و انجام فرآیند بخاطر ماهیت پیوسته آن .
کمتر شدن هوای مصرفی و کوتاه شدن زمان هوادهی به خاطر استفاده بهینه از هوای دمیده شده .
لازم به ذکر است که هوادهی در برج های افقی و عمودی امکان پذیر است ولیکن بدلیل بالاتر بودن راندمان برج های عمودی آنها ترجیح داده می شوند .
پارامتر های موثر در هوادهی
      در هوادهی چندین پارامتر دارای اهمیت می باشندکه عمده ترین آنها عبارتند از :
ویسکوزیته خوراک
دمای خوراک
شکل هندسی برج
طی فرآیند هوادهی با اکسیداسیون ، هوا از داخل قیر عبور کرده و اکسیژن آن با مولکول های قیر وارد فعل و انفعال می گردد . بخارات حاصل از این فرآیند ( Process Fumes) شامل کمتر از 10% اکسیژن و ترکیبات متنوعی مانند بخار آب ، آلدیید ها ، کتن ها ، Co ، Co2 ، اکسیدهای نیتروژن ، متان ، ترکیبات گوگردی (SO2 ، H2S) و در نهایت " هیدورکربن های روغنی نفتی" می باشد . این هیدروکربن ها به واسطه جریان شدید هوای دمیده ، یا به صورت بخار و یا مایع همراه با هوا (Entrainment) از برج خارج می شوند و بخشی از آنها در مراحل بعدی ذخیره (Condense) می شوند . این هیدروکربن ها به نام " روغن های فرآیند " یا (Process Oils) نامیده می شوند و بخارات این فرآیند هوادهی (Process Fumes) بطور معمول توسط مجموعه ای از دستگاه های جداسازی شده مورد تصفیه قرار می گیرند تا روغن های همراه ( و یا بعداً کندانس شده ) جداسازی شده و سپس بخارات سوزانده می شوند . میزان درصد اتلاف خوراک در فرآیند هوادهی معمولا بین (5/0 – 2)% وزنی متغیر می باشد ، این میزان به عوامل متعددی از جمله ویسکوزیته خوراک ، دما ، زمان هوادهی و ... بستگی دارد . قسمت اعظم بخارات فرآیند شامل این اتلاف می باشد . جهت روغن زدایی نسبی از گازهای خروجی برج هوادهی ، یک Knok Out Drum ساده یا تله بخار  ( Vapor Trap) لازم می باشد . در برخی مواقع Knok Out Drum به اسپری آب مجهز می باشد که باعث روغن زدایی بیشتر خواهد شد که اصطلاحاً به چگالنده تماسی (Contact Condenser) معروف می باشد . در برخی موارد دیگر به روش هایی از قبیل برگشت بخارات به دمنده (Blower) استفاده می شود . روش دیگر ، در مواقعی که فضای کافی وجود داشته باشد ، بکارگیری سیستم ساده زیر است : بخارات از کندانسور ( مبدل حرارتی ) هوایی افقی و طویلی عبور کرده و در این مسیر قسمت اعظم روغن های همراه جدا می شود و بخارات باقیمانده برای سوزاندن به یک کوره عمودی هدایت می گردد . در پایان این مطالب لازم به توضیح است که خوراک قیرسازی ، ته مانده برج تقطیر در خلاء ( Vacumbottom) است که در واحد تقطیر تولید و به برج هوادهی سرازیر می گردد و هوای مورد نیاز جهت اکسیداسیون توسط دمنده (Blower) و کمپرسور تامین و کمبود آن از طریق واحد خدمات (Utility) تهیه می گردد . محصول قیر پس از هوادهی با درجه حرارت حدود C0 250 تا C0 265 از برج خارج شده و توسط سه مبدل حرارتی خنک شده و به مخازن نگهداری محصول هدایت می گردد . درجه حرارت این مخازن      C0 188 حفظ می شود که با پر شدن هرکدام از مخازن نمونه گیری شده و پس از تایید کنترل کیفیت آزمایشگاه به مخازن بارگیری ارسال می گردد . برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست گازهای سبک متصاعد شده از بالای برج واکنش که در اثر دهیدروژناسیون به وجود آمده پس از ورود به Knock Out Drum و ته نشین شدن مایعات سنگین به طرف کوره Incinerator هدایت گردیده و با گاز طبیعی در درجه حرارت C0 800 سوخته می شود

بورس کالا - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تهران، میدان آرژانتین،خیابان شهید خالد اسلامبولی
خیابان بیست و یکم، پلاک 4، طبقه 4، واحد 15

تلفن :         82467701        021
فکس :
        82467770        021

تالار معاملات آتی - کارگزاری اردیبهشت ایرانیانن
تهران، خیابان طالقانی ، بعد از بورس کالا  ساختمان کارگزاران (زیمنس) تالار معاملات آتی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تلفن :  88852331 021
فکس : 88890721 021

 دفتر مرکزی - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ساختمان طلا، پلاک 49
طبقات چهارم(واحد1) - سوم ( واحد 4 و 5)   
تلفن :  82446       021

فکس : 88736260  021

مستقیم تالار بورس کالا: 88383516 021 اطلاعات تماس سایر شعب
Check PageRank