کاهش حجم عرضه و تقاضا در بازار
در معاملات امروز چهارشنبه 96.05.18 در بازار برق بورس انرژی، 5,721,000 کیلووات برق به ارزش 26 میلیارد و 266 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.
   
ورود نقدینگی جدید به بازار و رونق معاملات
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.05.17 در بازار برق بورس انرژی، همزمان با واریز اعتبار جدید به حساب شرکت‌های توزیع نیروی برق ، 9,520,000 کیلووات برق به ارزش 58 میلیارد و 406 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد.
   
تداوم نزول قیمت‌ها
در معاملات امروز دوشنبه 96.05.16 در بازار برق بورس انرژی ، 2,833,000 کیلووات برق به ارزش 19 میلیارد و 430 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 19 درصدی همراه شد.
   
کاهش قیمت در نمادهای بارپایه
در معاملات امروز یکشنبه 96.05.15 در بازار برق بورس انرژی ، 2,604,000 کیلووات برق به ارزش 16 میلیارد و 348 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 88 درصدی همراه شد.
   
استقبال خوب خریداران در آخرین روز کاری هفته
در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.05.11 در بازار برق بورس انرژی ، 2,675,000 کیلووات برق به ارزش 8 میلیارد و 683 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 38 درصدی همراه شد.
   
افزایش عرضه در بازار با احتیاط خریداران مواجه شد
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.05.10 در بازار برق بورس انرژی ، 990,000 کیلووات برق به ارزش 6 میلیارد و 294 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش قابل توجهی همراه شد.
   
نمادهای کم باری همچنان پرتقاضا
در معاملات امروز یکشنبه 96.05.08 در بازار برق بورس انرژی ، 1,597,000 کیلووات برق به ارزش 12 میلیارد و 431 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 44 درصدی همراه شد.
   
عرضه محدود در بازار و استقبال خوب خریداران
در معاملات امروز شنبه 96.05.07 در بازار برق بورس انرژی ، 1,661,000 کیلووات برق به ارزش 8 میلیارد و 622 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 50 درصدی همراه شد.
   
احتیاط خریداران در بازار
در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.05.04 در بازار برق بورس انرژی ، 2,056,000 کیلووات برق به ارزش 5 میلیارد و 752 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 60 درصدی همراه شد.
   
افزایش نقدینگی منجر به افزایش حجم بازار
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.05.03 در بازار برق بورس انرژی ، 1,348,000 کیلووات برق به ارزش 14 میلیارد و 427 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
واریز نقدینگی جدید به حساب خریداران
در معاملات امروز دوشنبه 96.05.02 در بازار برق بورس انرژی ، 233,000 کیلووات برق به ارزش 882 میلیون و 672 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 82 درصدی همراه شد.
   
قیمت‌ها همچنان در مدار ثبات
در معاملات امروز یکشنبه 96.05.01 در بازار برق بورس انرژی ، 605,000 کیلووات برق به ارزش 5 میلیارد و 3 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 39 درصدی همراه شد.
   
افت حجم و ارزش معاملات
در معاملات امروز شنبه 96.04.31 در بازار برق بورس انرژی ، 905,161 کیلووات برق به ارزش 3 میلیارد و 587 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 81 درصدی همراه شد.
   
نمادهای کم‌باری همچنان پرتقاضا
در معاملات امروز چهارشنبه 96.04.28 در بازار برق بورس انرژی ، 2,808,000 کیلووات برق به ارزش 19 میلیارد و 219 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
بازار همچنان در مدار ثبات
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.04.27 در بازار برق بورس انرژی ، 610,000 کیلووات برق به ارزش 2 میلیارد و 872 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
افت حجم و ارزش معاملات
در معاملات امروز ‌دوشنبه 96.04.26 در بازار برق بورس انرژی ، 210,000 کیلووات برق به ارزش 811 میلیون و 760 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.
   
ثبات قیمت‌ها در بازار
در معاملات امروز ‌یکشنبه 96.04.25 در بازار برق بورس انرژی ، 2,375,000 کیلووات برق به ارزش 11 میلیارد و 515 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 44 درصدی همراه شد.
   
رونق در نمادهای میان‌باری
در معاملات امروز ‌شنبه 96.04.24 در بازار برق بورس انرژی ، 4,335,000 کیلووات برق به ارزش 20 میلیارد و 609 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 30 درصدی همراه شد.
   
شیب نزولی در قیمت
در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.04.21 در بازار برق بورس انرژی ، 3,790,000 کیلووات برق به ارزش 29 میلیارد و 563 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
ثبات قیمت در بازار
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.04.20 در بازار برق بورس انرژی ، 1,292,000 کیلووات برق به ارزش 12 میلیارد و 126 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 57 درصدی همراه شد.
   
رونق در نمادهای کم‌باری
در معاملات امروز دوشنبه 96.04.19 در بازار برق بورس انرژی ، 3,011,000 کیلووات برق به ارزش 29 میلیارد و 843 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 17 درصدی همراه شد.
   
رونق در بازار همزمان با ورود نقدینگی جدید
در معاملات امروز یکشنبه 96.04.18 در بازار برق بورس انرژی ، 3,605,000 کیلووات برق به ارزش 36 میلیارد و 206 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد.
   
افزایش نقدینگی در بازار
در معاملات امروز شنبه 96.04.17 در بازار برق بورس انرژی ، 410,000 کیلووات برق به ارزش 3 میلیارد و 690 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 34 درصدی همراه شد.
   
معاملات در نمادهای کم‌باری
در معاملات امروز چهارشنبه 96.04.14 در بازار برق بورس انرژی ، 990,000 کیلووات برق به ارزش 2 میلیارد و 755 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 10 درصدی همراه شد.
   
افزایش تقاضا در نمادهای مرداد ماه
در معاملات امروز یکشنبه 96.04.11 در بازار برق بورس انرژی ، 80,000 کیلووات برق به ارزش 726 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد.
   
معاملات کیلوواتی در بازار برق
در معاملات امروز ‌شنبه 96.04.10 در بازار برق بورس انرژی ، 50 کیلووات برق به ارزش 444 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش قابل توجهی همراه شد.
   
رونق در نمادهای کم‌باری
در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.04.04 در بازار برق بورس انرژی ، 3,034 مگاوات برق به ارزش 15 میلیارد و 666 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
معاملات در نمادهای کم‌باری
در معاملات امروز دوشنبه 96.03.29 در بازار برق بورس انرژی ، 470 مگاوات برق به ارزش 5 میلیارد و 965 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
تمایل خریداران به نمادهای بارپیک
در معاملات امروز یکشنبه 96.03.28 در بازار برق بورس انرژی ، 1,735 مگاوات برق به ارزش 4 میلیارد و 244 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
کاهش حجم و ارزش معاملات
در معاملات امروز شنبه 96.03.27 در بازار برق بورس انرژی ، 271 مگاوات برق به ارزش 1 میلیارد و 123 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد
   
افزایش قیمت در آخرین روز معاملاتی هفته
در معاملات امروز چهارشنبه 96.03.24 در بازار برق بورس انرژی ، 3,678 مگاوات برق به ارزش 14 میلیارد و 144 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 7 درصدی همراه شد.
   
روند نزولی در قیمت
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.03.23 در بازار برق بورس انرژی ، 2,410 مگاوات برق به ارزش 15 میلیارد و 143 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 69 درصدی همراه شد.
   
افت حجم و ارزش معاملات
در معاملات امروز دوشنبه 96.03.22 در بازار برق بورس انرژی ، 1,370 مگاوات برق به ارزش 8 میلیارد و 973 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 71 درصدی همراه شد.
   
بازار برق پر نور شد
در معاملات امروز یکشنبه 96.03.21 در بازار برق بورس انرژی ، 6,184 مگاوات برق به ارزش 31 میلیارد و 106 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 44 درصدی همراه شد.
   
بازگشت رونق به بازار با روند صعودی در قیمت
در معاملات امروز شنبه 96.03.20 در بازار برق بورس انرژی ، 5,665 مگاوات برق به ارزش 21 میلیارد و 494 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 47 درصدی همراه شد.
   
تمایل به نمادهای کم‌باری بیش از سایر نمادها
در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.03.17 در بازار برق بورس انرژی ، 9,361 مگاوات برق به ارزش 40 میلیارد و 443 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
دومین روز پررونق معاملات پس از واریز نقدینگی جدید
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.03.16 در بازار برق بورس انرژی ، 1,220 مگاوات برق به ارزش 14 میلیارد و 758 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 32 درصدی همراه شد.
   
معاملات قطره چکانی در بازار برق
در معاملات امروز چهارشنبه 96.03.10 در بازار برق بورس انرژی ، 1 مگاوات برق به ارزش 8 میلیون و 880 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
   
خاموشی در بازار برق
امروز سه‌شنبه 96.03.09 در بازار برق بورس انرژی ، معامله ای به انجام نرسید.
   
تداوم معاملات حداقلی
در معاملات امروز دوشنبه 96.03.08 در بازار برق بورس انرژی ، 2 مگاوات برق به ارزش 124 میلیون و 320 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
   
تداوم کمبود نقدینگی
در معاملات امروز یکشنبه 96.03.07 در بازار برق بورس انرژی ، 2 مگاوات برق به ارزش 17 میلیون و 760 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
   
خاموشی در بازار برق
در معاملات امروز شنبه 96.03.06 در بازار برق بورس انرژی ، معامله ای به انجام نرسید.
   
معاملات تک مگاواتی در بازار برق
در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.03.03 در بازار برق بورس انرژی ، 2 مگاوات برق به ارزش 17 میلیون و 760 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
   
حداقل معامله در بازار برق
در معاملات امروز ‌سه‌شنبه 96.03.02 در بازار برق بورس انرژی ، 1 مگاوات برق به ارزش 8 میلیون و 400 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
   
بازار برق بدون معامله
در معاملات امروز دوشنبه 96.03.01 در بازار برق بورس انرژی ، معامله ای به انجام نرسید.
   
بازار برق منتظر تزریق نقدینگی
در معاملات امروز ‌شنبه 96.02.31 در بازار برق بورس انرژی ، 322 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
   
بازار برق بدون برق
در معاملات امروز شنبه 96.02.30 در بازار برق بورس انرژی ، معامله ای به انجام نرسید.
   
بازار نیمه تعطیل برق
در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
   
ثبات قیمت در بازار
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.02.26 در بازار برق بورس انرژی ، 70 مگاوات برق به ارزش 529 میلیون و 200 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 7 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
   
تداوم تک معاملات در بازار برق
در معاملات امروز دوشنبه 96.02.25 در بازار برق بورس انرژی ، 75 مگاوات برق به ارزش 567 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 23 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
   
تداوم کمبود نقدینگی در بازار
در معاملات امروز یکشنبه 96.02.24 در بازار برق بورس انرژی ، 97 مگاوات برق به ارزش 733 میلیون و 320 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 30 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
   
بازار بی رمق
در معاملات امروز شنبه 96.02.23 در بازار برق بورس انرژی ، 75 مگاوات برق به ارزش 567 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 25 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
   
تک معامله در بازار برق
در معاملات امروز چهارشنبه 96.02.20 در بازار برق بورس انرژی ، 100 مگاوات برق به ارزش 756 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
   
ثبات قیمت در بارپایه
در معاملات امروز دوشنبه 96.02.18 در بازار برق بورس انرژی ، 66 مگاوات برق به ارزش 498 میلیون و 960 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
نخستین صندوق سرمایه گذاری کالایی، طلایی شد
به زودی شاهد شروع به کار اولین صندوق سرمایه گذاری کالایی با دارایی پایه گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالای ایران خواهیم بود.
   
معاملات در نمادهای بارپایه
در معاملات امروز چهارشنبه 96.02.13 در بازار برق بورس انرژی ، 438 مگاوات برق به ارزش 3 میلیارد و 311 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 45 درصدی همراه شد.
   
کاهش قیمت در نمادهای بارپایه
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.02.12 در بازار برق بورس انرژی ، 302 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 284 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 83 درصدی همراه شد.
   
بازار در انتظار ورود نقدینگی جدید
در معاملات امروز دوشنبه 96.02.11 در بازار برق بورس انرژی ، 141 مگاوات برق به ارزش 1 میلیارد و 243 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 48 درصدی همراه شد.
   
تمایل به نمادهای کم باری
در معاملات امروز یکشنبه 96.02.10 در بازار برق بورس انرژی ، 481 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 381 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
تنها یک مگاوات در بازار برق
در معاملات امروز شنبه 96.02.09 در بازار برق بورس انرژی ، 1 مگاوات برق به ارزش 2 میلیون و 472 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت .
   
تعیین الگوی صادرات به عراق با کمک بورس کالا
در این نشست که در بورس کالای ایران برگزار شد بر نقش بورس کالا در تعیین الگوی صادرات کالا از ایران به عراق تاکید شد.
   
کاهش دو درصدی در قیمت
در معاملات امروز دوشنبه 96.02.04 در بازار برق بورس انرژی ، 430 مگاوات برق به ارزش 3 میلیارد و 251 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 44 درصدی همراه شد.
   
بازار منتظر ورود نقدینگی جدید
در معاملات امروز یکشنبه 96.02.03 در بازار برق بورس انرژی ، 484 مگاوات برق به ارزش 5 میلیارد و 820 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
معاملات در نمادهای کم باری
در معاملات امروز شنبه 96.02.02 در بازار برق بورس انرژی ، 281 مگاوات برق به ارزش 694 میلیون و 610 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 68 درصدی همراه شد.
   
کاهش قیمت در نمادهای بارپایه
در معاملات امروز چهارشنبه 96.01.30 در بازار برق بورس انرژی ، 275 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 113 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 5 درصدی همراه شد.
   
اقبال خریداران به نمادهای کم‌باری
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.01.29 در بازار برق بورس انرژی ، 640 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 232 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
بازار برق کم نوسان
در معاملات امروز دوشنبه 96.01.28 در بازار برق بورس انرژی ، 135 مگاوات برق به ارزش 965 میلیون و 96 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.
   
فراز و نشیب در معاملات بازار برق
در معاملات امروز یکشنبه 96.01.27 در بازار برق بورس انرژی ، 1,090 مگاوات برق به ارزش 5 میلیارد و 668 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
افت حجم و ارزش معاملات
در معاملات امروز شنبه 96.01.26 در بازار برق بورس انرژی ، 13 مگاوات برق به ارزش 37 میلیون و 680 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.
   
روند نزولی در قیمت
در معاملات امروز دوشنبه 96.01.21 در بازار برق بورس انرژی ، 1,367 مگاوات برق به ارزش 9 میلیارد و 778 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
کاهش حجم معاملات
در معاملات امروز یکشنبه 96.01.20 در بازار برق بورس انرژی ، 645 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 611 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.
   
رونق در بازار
در معاملات امروز شنبه 96.01.19 در بازار برق بورس انرژی ، 5,919 مگاوات برق به ارزش 33 میلیارد و 830 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 44 درصدی همراه شد.
   
رقابت نیروگاه‌ها برای فروش
در معاملات امروز چهارشنبه 96.01.16 در بازار برق بورس انرژی ، 5,975 مگاوات برق به ارزش 23 میلیارد و 451 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
افزایش حجم معاملات
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.01.15 در بازار برق بورس انرژی ، 1,145 مگاوات برق به ارزش 9 میلیارد و 67 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 45 درصدی همراه شد.
   
تقویت صنایع پایین دست با اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید
بورس کالای ایران به شفافیت معاملات محصولات پتروشیمی کمک کرده است و دولت باید با ادامه حمایت و پشتیبانی از بورس، زمینه اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید را فراهم کند.
   
افزایش قابل توجه در قیمت
در معاملات امروز دوشنبه 96.01.14 در بازار برق بورس انرژی ، 792 مگاوات برق به ارزش 6 میلیارد و 272 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.
   
رونق در بازار برق
در معاملات امروز چهارشنبه 96.01.09 در بازار برق بورس انرژی با ورود نقدینگی جدید به بازار، 7,225 مگاوات برق به ارزش 40 میلیارد و 464 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
بازار کم رمق در روزهای پایانی سال
در معاملات امروز چهارشنبه 95.12.25 در بازار برق بورس انرژی، 174 مگاوات برق به ارزش 462 میلیون و 468 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.
   
قیمت در مدار نزول
در معاملات امروز سه‌شنبه 95.12.24 در بازار برق بورس انرژی، 589 مگاوات برق به ارزش 3 میلیارد و 898 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.
   
تداوم نزول شدید در قیمت‌ها
در معاملات امروز دوشنبه 95.12.23 در بازار برق بورس انرژی، 3,342 مگاوات برق به ارزش 26 میلیارد و 245 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش با کاهش همراه شد.
   
افت قابل توجه در قیمت و افزایش قابل توجه در حجم معاملات
در معاملات امروز یکشنبه 95.12.22 در بازار برق بورس انرژی، 7,841 مگاوات برق به ارزش 43 میلیارد و 130 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد که دلیل عمده آن کاهش قابل توجه در قیمت‌ها بود.
   
افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات
در معاملات امروز شنبه 95.12.21 در بازار برق بورس انرژی، 2,803 مگاوات برق به ارزش 8 میلیارد و 591 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد که دلیل عمده آن کاهش قابل توجه در قیمت نمادهای میان‌باری و کم‌باری بود.
   
از ثبت لبخند پسته بر تابلوی معاملات تا تامین مالی صنعت فولاد و پتروشیمی
بورس کالاهفته گذشته رویدادها و اظهار نظرهای مختلفی پیرامون بورس کالای ایران اتفاق افتاد که در این گزارش نگاهی داریم به مهم ترین آن رویدادها.
   
روند نزولی حجم معاملات در روزهای اخیر
در معاملات امروز چهارشنبه 95.12.18 در بازار برق بورس انرژی، 9 مگاوات برق به ارزش 68 میلیون و 904 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 90 درصدی همراه شد.
   
"بازار مشتقه ارزی" فضای سرمایه گذاری در ایران را امن می کند
یکی از نیازهای اساسی و مبرم شرکت های تولیدی و بنگاه های اقتصادی، ابزاری به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است که این روزها نبود این ابزار احساس می شود.
   
ثبات قیمت در بازار
در معاملات امروز سه‌شنبه 95.12.17 در بازار برق بورس انرژی، 87 مگاوات برق به ارزش 666 میلیون و 276 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 81 درصدی همراه شد.
   
عرضه اولیه نوبت دوم اوراق سلف "تیرآهن 14 " ذوب آهن منتشر شد
نوبت دوم عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد تیر آهن ۱۴ شرکت ذوب آهن اصفهان امروز در بورس کالای ایران گشایش یافت.
   
کاهش حجم و ارزش معاملات
در معاملات امروز دوشنبه 95.12.16 در بازار برق بورس انرژی، 184 مگاوات برق به ارزش 3 میلیارد و 608 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 40 درصدی همراه شد.
   
کشف قیمت واقعی و لحظه ای پسته در بورس کالا
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در مراسم افتتاح رسمی معاملات پسته در بورس کالا از کشف قیمت لحظه ای و واقعی پسته ایرانی با ورود به بورس کالا خبر داد.
   
تداوم نزول قیمت
در معاملات امروز یکشنبه 95.12.15 در بازار برق بورس انرژی، 1,417 مگاوات برق به ارزش 5 میلیارد و 941 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 63 درصدی همراه شد.
   
پسته بورسی می شود
در این روز با حضور جمعی از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، شرکت تعاونی پسته رفسنجان و مدیران ارشد بازار سرمایه معاملات پسته در تالار کشاورزی بورس کالای ایران بطور رسمی افت...
   
افزایش شیب نزولی قیمت
در معاملات امروز شنبه 95.12.14 در بازار برق بورس انرژی، 3,390 مگاوات برق به ارزش 15 میلیارد و 958 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 10 درصدی همراه شد.
   
افت قیمت در نمادهای سال جدید
در معاملات امروز چهار‌شنبه 95.12.11 در بازار برق بورس انرژی، 1,300 مگاوات برق به ارزش 14 میلیارد و 457 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
افزایش حجم و ارزش معاملات
در معاملات امروز سه‌شنبه 95.12.10 در بازار برق بورس انرژی، 1,348 مگاوات برق به ارزش 9 میلیارد و 876 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
تک معاملات بازار برق
در معاملات امروز دوشنبه 95.12.09 در بازار برق بورس انرژی، 270 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد و 20 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
   
گشایش رسمی نماد بورس کالا در تابلوی الف بازار پایه فرابورس
روز یکشنبه 8 اسفند ماه در نشست یک دیدار، یک عرضه در محل شرکت فرابورس ایران و با حضور مدیران عامل بورس کالا و فرابورس، نماد بورس کالای ایران در تابلوی الف بازار پایه فرابورس، بطور رسمی گشایش یافت.
   
بازار کم رمق
در معاملات امروز یکشنبه 95.12.08 در بازار برق بورس انرژی، 200 مگاوات برق به ارزش 777 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 51 درصدی همراه شد.
   
افت حجم معاملات
در معاملات امروز شنبه 95.12.07 در بازار برق بورس انرژی، 65 مگاوات برق به ارزش 513 میلیون و 840 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 95 درصدی همراه شد.
   
تمایل به خرید در نمادهای میان‌باری
در معاملات امروز چهارشنبه 95.12.04 در بازار برق بورس انرژی، 2,740 مگاوات برق به ارزش 8 میلیارد و 997 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 65 درصدی همراه شد.
   
کاهش قیمت در نمادهای کم‌باری و استقبال خریداران
در معاملات امروز دوشنبه 96.05.09 در بازار برق بورس انرژی ، 8,584,000 کیلووات برق به ارزش 28 میلیارد و 678 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد.
   

بورس کالا - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تهران، میدان آرژانتین،خیابان شهید خالد اسلامبولی
خیابان بیست و یکم، پلاک 4، طبقه 4، واحد 15

تلفن :         82467701        021
فکس :
        82467770        021

تالار معاملات آتی - کارگزاری اردیبهشت ایرانیانن
تهران، خیابان طالقانی ، بعد از بورس کالا  ساختمان کارگزاران (زیمنس) تالار معاملات آتی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تلفن :  88852331 021
فکس : 88890721 021

 دفتر مرکزی - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ساختمان طلا، پلاک 49
طبقات چهارم(واحد1) - سوم ( واحد 4 و 5)   
تلفن :  82446       021

فکس : 88736260  021

مستقیم تالار بورس کالا: 88383516 021 اطلاعات تماس سایر شعب
Check PageRank