آلکیل بنزن خطی_______
(به انگلیسی: Linear alkyl benzene) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم  است. که جرم مولی آن مایع روغنی بی‌رنگ می‌باشد.