نحوه صدور کدهای معاملاتی در بورس کالای ایران

 

کد معاملاتی عام‏: کد معاملاتی است که جهت خرید و فروش کالا یا گروه کالایی خاص ایجاد نشده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیتی اعلامی جهت خرید کالا یا گروه کالایی خاص در بورس اقدام به خرید کلیه کالاهای پذیرفته شده در بورس نماید.

کد معاملاتی خاص گروه کالا: کد معاملاتی است که جهت خرید و فروش یک گروه کالای خاص ایجاد شده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیت اعلامی جهت خرید یک کالای خاص از کلیه کالاهای پذیرفته شده آن گروه کالایی نیز خرید نماید.

کد معاملاتی خاص کالا: کد معاملاتی است که جهت خرید یکی یا چند کالای خاص ایجاد شده و دارنده آن مجاز است کالا یا کالاهای خاص را خرید نماید.

لازم به ذکر است کلیه معامله‏ گران کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در قالب قراردادهای مشتقه لازم بایستی کد معاملاتی عام دریافت نمایند. ضمن آنکه اشخاص حقیقی می‏توانند جهت خرید کالاهای کشاورزی، سیمان، طلا و کالاهای صادراتی با رعایت مفاد این دستورالعمل کد معاملاتی دریافت دارند.

نحوه صدور انواع کدهای معاملاتی

کد معاملاتی عام توسط مسوول پذیرش و کد معاملاتی خاص گروه کالا توسط کمیته صادر می‏شود.

صدور کد معاملاتی عام

مسوول پذیرش موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از ارایه مدارک کامل مشتری توسط کارگزاری، نسبت به صدور کد معاملاتی عام برای مشتری اقدام نماید یا اینکه عدم کفایت مدارک ارایه شده را به کارگزار اعلام کند.

صدور کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا

دبیر کمیته پذیرش مشتری موظف است حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از ارایه مدارک مشتری توسط کارگزاری، گزارش کارشناسی خود حاوی اظهار نظر در خصوص احراز یا عدم شرایط اعطای کد معاملاتی خاص کالا و یا خاص گروه کالا را به انضمام مستندات مربوط به کمیته ارسال نماید. کمیته نیز موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر اعطای کد معاملاتی خاص کالا و یا گروه کالا را به متقاضی اعلام کند و در صورت رد درخواست، متقاضی می‏تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته به وی به بورس اعلام کند. همچنین کمیته موظف است مشتریان قبلی بورس را که از بورس کد معاملاتی دریافت کرده‏اند، طبق مقررات این دستورالعمل شناسایی نماید. مشتریانی که به موجب این بند با آنها تماس گرفته شده است بایستی حداکثر ظرف 3 ماه مدارک مورد نیاز را به بورس تحویل دهند. در صورت عدم ارایه مدارک موردنیاز توسط مشتریان، کمیته می‏تواند نسبت به غیرفعال نمودن کد آنان اقدام کند. لازم به ذکر است کلیه شرکت‏های ایرانی یا خارجی می‏توانند در بورس به خرید و فروش کالا مبادرت نمایند و کد معاملاتی دریافت دارند.

* بر اساس تصمیمات کمیته پذیرش مشتریان، کد مشتریانی که بیش از شش ماه در بورس فعالیت نداشته اند، غیرفعال می شود و فعال شدن مجدد کد آنها منوط به ارائه مدارک خواهد بود.

فرم درخواست کد مشتریان حقوقی

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی