تحلیل تکنیکال
تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری.
____________________________________________________________

اسفند07گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار شنبه
Created by jamshid on 1398/12/7

Read More..


اسفند07ترجمان عصرگاهی 7 اسفند 1398
Created by reporter on 1398/12/7

Read More..


اسفند06گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار چهارشنبه
Created by jamshid on 1398/12/6

Read More..


اسفند06ترجمان عصرگاهی 6 اسفند 1398
Created by reporter on 1398/12/6

Read More..


اسفند05گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار سه شنبه
Created by jamshid on 1398/12/5

Read More..


اسفند05ترجمان عصرگاهی 5 اسفند 1398
Created by reporter on 1398/12/5

Read More..


اسفند04گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار دوشنبه
Created by jamshid on 1398/12/4

Read More..


اسفند04ترجمان عصرگاهی 4 اسفند 1398
Created by reporter on 1398/12/4

Read More..


اسفند03گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار یکشنبه
Created by jamshid on 1398/12/3

Read More..


اسفند03ترجمان عصرگاهی 3 اسفند 1398
Created by reporter on 1398/12/3

Read More..


ادامه مطلب...