تحلیل تکنیکال
تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری.
____________________________________________________________

تير26گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار روز شنبه
Created by jamshid on 1398/4/26

Read More..


تير26گزارش هفتگی هفته شانزدهم 1398
Created by مدیر سایت on 1398/4/26

گزارش هفتگی هفته شانزدهم 1398
Read More..


تير26ترجمان عصرگاهی 26 تیر 1398
Created by reporter on 1398/4/26

Read More..


تير25گزارش امروز تالار و پیش بینی بازار روز چهارشنبه
Created by jamshid on 1398/4/25

Read More..


تير25ترجمان عصرگاهی 25 تیر 1398
Created by reporter on 1398/4/25

Read More..


تير24گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار سه شنبه
Created by jamshid on 1398/4/24

Read More..


تير24ترجمان عصرگاهی 24 تیر 1398
Created by reporter on 1398/4/24

Read More..


تير24گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار دو شنبه
Created by jamshid on 1398/4/24

Read More..


تير23ترجمان عصرگاهی 23 تیر 1398
Created by reporter on 1398/4/23

Read More..


تير22گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار یکشنبه
Created by jamshid on 1398/4/22

Read More..


ادامه مطلب...