تحلیل تکنیکال
تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری.
____________________________________________________________

آبان23گزارش روزانه بازار مورخ 1397/08/23
Created by fiali on 1397/8/23

Read More..


آبان23گزارش روزانه بازار مورخ1397/08/22
Created by fiali on 1397/8/23

Read More..


آبان23گزارش روزانه تالار 97.08.23 و پیش بینی بازار شنبه
Created by jamshid on 1397/8/23

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


آبان23ترجمان عصرگاهی 23 آبان 1397
Created by reporter on 1397/8/23

Read More..


آبان23تحلیل تکنیکال وگستر-97.08.23
Created by jamshid on 1397/8/23

Read More..


آبان23تحلیل تکنیکال وبملت-97.08.23
Created by jamshid on 1397/8/23

Read More..


آبان22گزارش روزانه تالار 97.08.22 و پیش بینی بازار چهارشنبه
Created by jamshid on 1397/8/22

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


آبان22ترجمان عصرگاهی 22 آبان 1397
Created by reporter on 1397/8/22

Read More..


آبان21گزارش روزانه بازار مورخ 1397/08/21
Created by fiali on 1397/8/21

Read More..


آبان21گزارش روزانه بازار مورخ 1397/08/20
Created by fiali on 1397/8/21

Read More..


ادامه مطلب...