تحلیل تکنیکال
تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری.
____________________________________________________________

ارديبهشت03گزارش روزانه تالار 97.02.03 و پیش بینی بازار سه شنبه
Created by jamshid on 1397/2/3

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


ارديبهشت03گزارش هفتگی بازار سرمایه - 97.02.03
Created by jamshid on 1397/2/3

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


ارديبهشت03گزارش هفتگی بازارهای جهانی هفته-97.02.03
Created by jamshid on 1397/2/3

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


ارديبهشت03گزارش آماری هفته چهارم
Created by مدیر سایت on 1397/2/3

گزارش آماری هفته چهارم
Read More..


ارديبهشت03گزارش هفتگی هفته چهارم
Created by مدیر سایت on 1397/2/3

گزارش هفتگی هفته چهارم
Read More..


ارديبهشت03گزارش هفتگی هفته سوم
Created by مدیر سایت on 1397/2/3

گزارش هفتگی هفته سوم
Read More..


ارديبهشت03گزارش هفتگی هفته اول و دوم
Created by مدیر سایت on 1397/2/3

گزارش هفتگی هفته اول و دوم
Read More..


ارديبهشت03ترجمان عصرگاهی 3 اردیبهشت 1397
Created by reporter on 1397/2/3

Read More..


ارديبهشت03گزارش روزانه بورس اوراق بهادار مورخ1397/02/03
Created by admin on 1397/2/3

Read More..


ارديبهشت02گزارش روزانه تالار 97.02.02 و پیش بینی بازار دوشنبه
Created by jamshid on 1397/2/2

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


ادامه مطلب...