تحلیل تکنیکال
تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری.
____________________________________________________________

مرداد01گزارش روزانه بازار مورخ 1397/05/01
Created by fiali on 1397/5/1

Read More..


مرداد01گزارش روزانه تالار 97.05.01 و پیش بینی بازار سه شنبه
Created by jamshid on 1397/5/1

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


مرداد01گزارش هفتگی هفته هفدهم
Created by مدیر سایت on 1397/5/1

گزارش هفتگی هفته هفدهم
Read More..


مرداد01ترجمان عصرگاهی 1 مرداد 1397
Created by reporter on 1397/5/1

Read More..


مرداد01گزارش روزانه بورس اوراق بهادار مورخ 1397/05/01
Created by admin on 1397/5/1

Read More..


مرداد01بولتن گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به هفته 28 تیرماه 97-97.05.01
Created by jamshid on 1397/5/1

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


مرداد01بولتن هفتگی بازارهای جهانی هفته منتهی به 30 تیرماه97 -97.05.01
Created by jamshid on 1397/5/1

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


تير31گزارش روزانه بازار مورخ 1397/04/31
Created by fiali on 1397/4/31

Read More..


تير31گزارش روزانه تالار 97.04.31 و پیش بینی بازار دوشنبه
Created by jamshid on 1397/4/31

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


تير31گزارش روزانه بورس اوراق بهادار مورخ 1397/04/31
Created by admin on 1397/4/31

Read More..


ادامه مطلب...