تحلیل تکنیکال
تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری.
____________________________________________________________

بهمن02ترجمان عصرگاهی 2 بهمن 1396
Created by reporter on 1396/11/2

Read More..


بهمن02گزارش روزانه بورس اوراق بهادار مورخ1396/11/02
Created by admin on 1396/11/2

Read More..


بهمن01گزارش روزانه 96.11.01 و پیش بینی بازار دوشنبه
Created by jamshid on 1396/11/1

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


بهمن01ترجمان عصرگاهی 1 بهمن 1396
Created by reporter on 1396/11/1

Read More..


بهمن01طمع انحرافی در معاملات سهام و استفاده از فرصتها-96.11.01
Created by jamshid on 1396/11/1

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


بهمن01گزارش هفتگی هفته چهل و چهارم
Created by مدیر سایت on 1396/11/1

گزارش هفتگی بورس کالا (هفته چهل و چهارم 1396)
Read More..


بهمن01تحلیل تکنیکال زنگان-96.11.01
Created by jamshid on 1396/11/1

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


بهمن01تحلیل تکنیکال حسینا-96.11.01
Created by jamshid on 1396/11/1

فایل پیوست:لطفا کلیک کنید
Read More..


دي30گزارش روزانه 96.10.30 و پیش بینی بازار یکشنبه
Created by jamshid on 1396/10/30

فایل پیوست: لطفا کلیک نماید
Read More..


دي30ترجمان عصرگاهی 30 دی 1396
Created by reporter on 1396/10/30

Read More..


ادامه مطلب...