تحلیل تکنیکال
تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری.
____________________________________________________________

دي26گزارش روزانه تالار 96.10.26 و پیش بینی بازار شنبه
Created by jamshid on 1397/10/26

Read More..


دي26ترجمان عصرگاهی 26 دی 1397
Created by reporter on 1397/10/26

Read More..


دي26گزارش روزانه بورس اوراق بهادار مورخ 1397/10/26
Created by admin on 1397/10/26

Read More..


دي26جایگاه بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 98 کشور-97.10.26
Created by jamshid on 1397/10/26

Read More..


دي26گزارش هفتگی هفته چهل و دوم
Created by مدیر سایت on 1397/10/26

گزارش هفتگی هفته چهل و دوم
Read More..


دي25گزارش روزانه تالار 97.10.25 و پیش بینی بازار چهارشنبه
Created by jamshid on 1397/10/25

Read More..


دي25گزارش روزانه بورس اوراق بهادار مورخ 1397/10/25
Created by admin on 1397/10/25

Read More..


دي25ترجمان عصرگاهی 25 دی1397
Created by reporter on 1397/10/25

Read More..


دي25گزارش روزانه تالار 97.10.24 و پیش بینی بازار سه شنبه
Created by jamshid on 1397/10/25

Read More..


دي24بررسی عملکرد 6 و 9ماهه 1397 آلومینیوم ایران-97.10.24
Created by jamshid on 1397/10/24

Read More..


ادامه مطلب...