تولید کنندگان داخلی حداقل

 - شرکت های پذیرفته شده در تالار محصولات صنعتی -

- شرکت های پذیرفته شده در تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی -
- شرکت های کشاورزی و کشت و صنعت -

تعداد کل شرکتهای داخلی پذیرفته شده در بورس کالای ایران: 135