اعضای هیات مدیره 

ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت در حال حاضر به قرار ذیل است:

                   نام شرکت     نماینده     سمت

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

       آقای محمد اسمعیل مطلق

 
        رئیس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری سامانه نوین

   
               آقای علی اصغر مهریزاده    

        نایب رئیس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان

آقای مهدی گودرزی

عضو غیر موظف هیات مدیره 

شرکت سرمایه گذاری اندیشه سازان فرهنگیان

       آقای ناصرآقاجانی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت تدبیرگران  جهان

       آقای عبدالله رجبی خانقاه

عضو موظف هیات مدیرهدر حال حاضر شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، سهامدار عمده شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان می باشد که در این راستا،جهت گیری برنامه های جاری و آتی برای پاسخگویی به نیاز های مجموعه محترم فرهنگیان کشور در کانون تمرکز شرکت قرار گرفته است.

بورس کالا - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ساختمان طلا
 
پلاک 49، طبقات چهارم واحد 6

تلفن :         82467701        021
فکس :
        82467770        021

تالار معاملات آتی - کارگزاری اردیبهشت ایرانیانن
تهران، خیابان طالقانی ، بعد از بورس کالا  ساختمان کارگزاران (زیمنس) تالار معاملات آتی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تلفن :  88852331 021
فکس : 88890721 021

 دفتر مرکزی - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ساختمان طلا، پلاک 49
طبقات چهارم(واحد1) - سوم ( واحد 4 و 5)   
تلفن :  82446       021

فکس : 88736260  021

مستقیم تالار بورس کالا: 88383516 021 اصفهان : 6674511 0313 قم : 7704643 0251 زنجان : 5264006 0241 شیراز : 6285999 0711 مشهد : 8462709 0511
Check PageRank