بورس کالا - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از تقاطع خیابان طالقانی
ساختمان اداری برج نور تهران، طبقه 15 اداری، واحد 2
کد پستی: 1416794361
 
تلفن : 26 65 8822 021
27 65 8822 021
28 65 8822 021
29 65 8822 021
30 65 8822 021
 
فکس : 31 65 8822 021
 

ایمیل :

commodity@oikala.com
 

تالار بورس کالا : 88383516 021 اصفهان : 6674511 0311 قم : 37704643 0251

بورس کالا - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ساختمان طلا
پلاک 49، طبقات چهارم(واحد1) - سوم ( واحد 4 و 5)
کد پستی: 1514843556
 
تلفن : 82446 021
 
 
 
 
 
فکس : 60 62 8873 021
 

ایمیل :

info@oibourse.com
 

مشهد : 8462709 0511 شیراز : 6285999 0711 زنجان : 5264006 0241
Text/HTML حداقل
Untitled Document

بورس کالا - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از تقاطع خیابان طالقانی
ساختمان اداری برج نور تهران، طبقه 15 اداری، واحد 2
کد پستی: 1416794361
 
تلفن : 26 65 8822 021 - 27 65 8822 021 - 28 65 8822 021
29 65 8822 021 - 30 65 8822 021
 
فکس : 31 65 8822 021
 

ایمیل :

commodity@oikala.com
 

تالار بورس کالا: 88383516
اصفهان : 6674511 0311 قم : 37704643 0251

دفتر مرکزی - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ساختمان طلا
پلاک 49، طبقات چهارم(واحد1) - سوم ( واحد 4 و 5)
کد پستی: 1514843556
 
تلفن : 82446 021

 
فکس : 60 62 8873 021
 

ایمیل :

info@oibourse.com
 

مشهد : 8462709 0511 شیراز : 6285999 0711 زنجان : 5264006 0241

بورس کالا - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تهران، میدان آرژانتین،خیابان شهید خالد اسلامبولی
خیابان بیست و یکم، پلاک 4، طبقه 4، واحد 15

تلفن :         82467701        021
فکس :
        82467770        021

تالار معاملات آتی - کارگزاری اردیبهشت ایرانیانن

تلفن :  88559848 داخلی 718


 دفتر مرکزی - کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ساختمان طلا، پلاک 49
طبقات چهارم(واحد1) - سوم ( واحد 4 و 5)   
تلفن :  82446       021

فکس : 88736260  021

مستقیم تالار بورس کالا: 88383516 021 اطلاعات تماس سایر شعب
Check PageRank